ON ALANUD AS-I MADARA COSMETICS AKTSIATE MÄRKIMINE

3. novembril lõppes AS-i MADARA Cosmetics pakkumisperiood. Pakkumine oli edukas. Pakkumisel oli 482 220 aktsiat fikseeritud pakkumishinnaga 6,25 eurot aktsia kohta ning kogunõudlus moodustas sellest 255%. Ülemärkimise tõttu müüakse täiendavalt 48 222 aktsiat ning selle tulemusena tõuseb jaotatavate uute aktsiate koguarv 530 442ni. Praegu on kokku 3 214 800 täielikult sisse makstud aktsiat.

50% MADARA aktsiate avaliku pakkumise ostukorraldustest tuli Lätist, Eestist tuli ostukorraldusi pisut vähem. 9% nõudlusest pärines Lätist ning rohkem kui 40% nõudlusest pärines Eestist ja Soomest. Pakkumise käigus rahuldati 70% Läti jae- ja institutsionaalsete investorite kogunõudlusest.

MADARA töötajate nõudlus rahuldati täielikult. Samuti jaotati aktsiaid soovitud mahus 88% jaeinvestoritest. Selleks jaotati igale jaepakkumise seeriasse kuuluvale jaeinvestorile kindel hulk aktsiaid: 500 aktsiat (3 125 EUR). Jaepakkumise seerias tehti rohkem kui 700 ostukorraldust ja selles jaotatud aktsiad moodustavad 26% pakutud aktsiatest.

Enamik aktsiaid jaotati institutsionaalsetele ja kutselistele investoritele. Ettevõtte jaotuspõhimõtted pakkumise mittejaepakkumise seerias olenesid vastava investori aktiivsest suhtlusest ja kaasatusest enne esmast avalikku pakkumist ja selle ajal. Julgustati ostukavatsuste varajast märkimist.

Aktiivsed investorid mitte ainult ei kohtunud ettevõtte esindajatega korduvalt, vaid külastasid ka ettevõtet ja selgitasid üksikasjalikumalt oma investeerimisfilosoofiaid. Ettevõtte aktsionäride ringiga liituvad investoritena sellised tuntud tegijad nagu Invalda Läti pensionifond (Ekstra 16+), Ambient Sound Investments Eestist ja ettevõtte Soome turustuspartner Oy Transmeri Group Ab.

AS-i MADARA Cosmetics tegevdirektor Uldis Iltners märkis: „Täname Balti regiooni laiemat investeerimiskogukonda nende huvi eest meie esmase avaliku pakkumise vastu. Asutajad ja töötajad ootavad ettevõtte edasisel arendamisel investoritega viljakat koostööd.“

Kaasatud investeeringuid kasutatakse peamiselt ettevõtte müügitegevuse rahvusvaheliseks laiendamiseks, selleks tehakse kolmeaastane investeering kohalikesse müügikanalitesse.

Pakkumise koordinaator AS LHV Pank on nimetatud ettevõtte sertifitseeritud nõustajaks ja hakkab pakkuma ka turutegemist.

Olulised kuupäevad:

  • 9. november      Aktsiate kandmine väärtpaberikontole
  • 10. november    Aktsiate kauplemisele võtmine turul Nasdaq First North Riga. Sümbol: ‘MDARA’

Läti ettevõte SIA MADARA Cosmetics asutati 2006. aastal. MADARA on oma kodumaal tunnustatud firma ning teerajaja looduskosmeetika valdkonnas. 2016. ja 2017. aastal kuulus MADARA Läti mainekate ettevõtete ja juhtide TOP10 hulka. AS MADARA Cosmetics on kiiresti kasvav ja uuenduslik Läti ECOCERT-märgisega orgaaniliste nahahooldustoodete tootja, mille tooteid müüakse 25 riigis.