MADARA COSMETICS KASUTUSTINGIMUSED

1. ÜLDLEPING

AS MÁDARA Cosmetics (Läti), registrinumber 40003844254, aadress: Zeltiņu iela 131, Mārupe, LV-2167, Läti, edaspidi: MÁDARA, tagab sisu olemasolu veebilehel www.madaracosmetics.com, edaspidi: veebileht, ja pakub teenuseid kooskõlas allpool toodud tingimuste, transpordipoliitika, tagastuspoliitika, muude tingimuste ja ka tegutsemispoliitikaga, mille kirjeldus on postitatud veebilehele, võttes arvesse teatud funktsionaalsust, funktsioone ja reklaamikampaaniaid, aga ka klienditeenindust, seda kõike loetakse käesoleva lepingu osaks ja selle tingimustes sisalduvaks (edaspidi koos: tingimused). Autentides veebilehe VEEBIPOE jaotise, kinnitate, et olete lugenud, mõistate ja nõustute ilma piirangute või kvalifitseerimiseta nende kasutustingimustega.

Kui tarbija ostab MÁDARA veebilehel müügiks pakutatavaid kosmeetikatooteid (edaspidi: kaup) interneti kaudu, loetakse selline kahepoolne leping kauglepinguks ja sellele kohaldatakse Läti Vabariigi seadusandluse sätteid, sealhulgas, kuid mitte ainult Läti Vabariigi tarbijakaitseseadust ja Läti Vabariigi ministrite kabineti määrust „Määrus kauglepingu kohta“.

Kui veebilehelt kaupa tellinud või ostnud kliendil puudub õigus- ja teovõime, vastutab sellise isiku seaduslik esindaja (nt vanemad, eestkostjad) toodete tellimise ja tasumise eest. Eeltoodud olukorras ei ole tellimus tühistatav, ka ei ole makstud ostuhind hüvitatav.

Kauba ostmise kaugleping loetakse sõlmituks kauba eest maksmisel.

2. PRIVAATSUS

MÁDARA kaitseb füüsiliste isikute põhiõigusi ja -vabadusi, eriti eraelu puutumatuse õigust, seoses füüsilise isiku isikuandmete töötlemisega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusele (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta.

MÁDARA töötleb teie isikuandmeid mitmel viisil eri eesmärkidel, sõltuvalt sellest, kas olete registreeritud kasutaja (vt lõiget 2.2), registreerimata kasutaja (vt lõiget 2.3), olete soovinud saada uudiskirju (vt lõiget 2.4) või ostnud kinkekaardi (vt lõiget 2.5). Teave küpsiste kohta on saadaval privaatsuspoliitikas.

MÁDARA ei kasuta ega jaga saadud teavet, mille olete veebis andnud ilma seadusliku aluseta. MÁDARA on kohustatud avaldama isikuandmeid valitsuse ja omavalitsuse ametnikele seaduses ettenähtud juhtudel. Me oleme kohustatud avaldama kliendi isikuandmeid siis, kui seadus seda ette näeb.

MÁDARA võib töödelda teie isikuandmeid kokkuvõtlikul viisil statistika vajaduste täitmiseks, et pakutavaid teenuseid analüüsida ja parendada.

MÁDARA võtab kõik võimalikud meetmed teisse puutuvate isikuandmete turvalisuse jaoks, et kaitsta neid varguse, kaotamise, ärakasutamise, aga ka volitamata kasutuse, avaldamise, muutmise ja kahjustamise suhtes.

2.1. ÜLDÕIGUSED

Vastavalt kehtivatele õigusaktidele on teil järgmised õigused:

- nõuda juurdepääsu oma isikuandmetele;
- nõuda oma isikuandmete parandamist või kustutamist sellises ulatuses, nagu see on võimalik;
- nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist või sellega mitte nõustuda;
- nõuda oma isikuandmete liikumist (ülekantavus) sellises ulatuses, nagu see on võimalik;
- igal ajal tühistada antud nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks;
- esitada kaebus riiklikule isikuandmete kaitse järelevalveasutusele;
- võtta ühendust MÁDARAga ning saada täiendavat teavet selle kohta, kuidas teie isikuandmeid töödeldakse.

MÁDARA kontaktandmed:
MADARA COSMETICS, AS,
Zeltiņu iela 131, Mārupe, Läti, LV-2167,,
phone: +371 66154811, email: [email protected].

2.2. REGISTREERITUD KASUTAJA
2.2.1. KONTO LOOMINE

Registreerudes veebilehel ja luues oma kliendikonto (edaspidi: konto), kasutatakse teie isikuandmeid selleks, et sõlmida leping MÁDARAga konto loomiseks ja haldamiseks, mida omakorda kasutatakse suhtluskanalina lepingu sõlmimisel.

Konto loomisega kinnitate, et olete teadlik sellest, et teie sisestatud andmeid töödeldakse konto loomiseks ja haldamiseks, sealhulgas teie soovinimekirja ja ostuajaloo loomiseks ja haldamiseks, ning teile kauglepingu täitmise kohta teabe saatmiseks, näiteks teave tellimuse täitmise kohta ja selle oleku uuendamiste kohta.

MÁDARA peab omama ja töötlema teie isikuandmeid, et sõlmida kaugleping, kasutades kontot suhtluskanalina. Kui te ei edasta nimetatud isikuandmeid, ei saa te kontot luua ega kauglepingut sõlmida.

Lisaks kasutatakse soovinimekirja ja ostuajaloo teavet MÁDARA pakutavate toodete ja teenuste parendamiseks, selle aluseks on MÁDARA seaduslik huvi koguda teavet pakutavate toodete ja teenuste kvaliteedi kohta.

Kontol sisalduv teave seoses sõlmitud kauglepingutega (ostetud tooted), sealhulgas kogu suhtlus teiega, säilitatakse tõestusena kauglepingu sõlmimisest ja täitmisest. MÁDARA säilitab seda teavet enda seadusliku huvi alusel kaitsta oma õigusi ja huvisid mistahes vaidluse korral ning seadusel põhineva kohustuse tõttu säilitada teavet läbiviidud äritegevuse kohta.

Teie isikuandmeid, mis on seotud konto loomise ja haldamisega ning kauglepingu sõlmimise ja täitmisega, töötlevad ainult MÁDARA ja meie äripartnerid, kes pakuvad transporditeenuseid, IT-struktuure ja makseplatvorme. Äripartneritele edastatakse isikuandmeid minimaalses ulatuses teadmisvajaduse põhimõttel.

Selle eesmärgi raames töödeldakse teie isikuandmeid seni, kuni te konto kustutate või kuni Läti Vabariigi sätestatud säilitamisperiood aegub, või seni, kuni täitub hagi kohtusse andmise tähtaeg – mis iganes aeg neist täitub kõige hiljem.

2.2.2. KAUBANDUSLIKE TEADAANNETE VASTUVÕTMINE

Kui avaldate soovi saada kaubanduslikke teadaandeid, näiteks reklaamikampaaniate ja eripakkumiste kohta, nõustute sellega, et MÁDARA töötleb teie isikuandmeid, mille olete andnud registreerimisvormis ja tellimuse esitamise vormis, sealhulgas teie geograafilist asukohta ja ostuajalugu.

MÁDARA töötleb teie isikuandmeid, et saata teile sobivaid ja asjakohaseid kaubanduslikke teadaandeid. MÁDARA viib läbi erinevaid profileerimisi, võttes kokku teie antud teabe, et analüüsida, millised tooted ja teenused võiks teid huvitada, ja et saata teile sobivaid kaubanduslikke teadaandeid.

Teie isikuandmeid seoses kaubanduslike teadaannete saatmisega töötlevad ainult MÁDARA ja meie äripartnerid, kes pakuvad IT-struktuure, e-posti ja SMS-platvorme. Äripartneritele edastatakse isikuandmeid minimaalses ulatuses teadmisvajaduse põhimõttel.

Selle eesmärgi ulatuses töödeldakse teie isikuandmeid seni, kuni te tühistate oma nõusoleku saada kaubanduslikke teadaandeid, või teatud juhtudel seni, kuni aegub vajadus säilitada tõendeid saadud nõusolekust.

MÁDARA lõpetab teile kaubanduslike teadaannete saatmise niipea, kui teie nõue on töödeldud. Siiski võtke arvesse, et nõuete töötlemine sõltub tehnilisest võimekusest teie nõuet täita, mis võib võtta aega kuni viis päeva.

2.2.3. ARVUSTUSED

Jättes kauba kohta arvustuse, nõustute sellega, et teie nimi, kaubale antud hinnang ja arvustus avaldatakse veebilehel. Kui olete loonud konto, kasutades võimalust registreeruda Facebooki kaudu, ilmub teist koos arvustusega pisike pilt.

Eespool nimetatud isikuandmeid töödeldakse eesmärgiga postitada arvustus veebilehele ning parandada MÁDARA pakutavate toodete ja teenuste kvaliteeti. Arvustused kustutatakse veebilehelt ainult pärast seda, kui toode pole enam saadaval.

MÁDARA võib teiega vajaduse korral telefonitsi või e-posti teel ühendust võtta, et lahendada mistahes probleeme seoses toote või teenusega, millele te tagasiside jätsite. Pärast teiega ühenduse võtmist ei kasuta MÁDARA arvustusega seoses teie telefoninumbrit ega e-posti aadressi.

Teie isikuandmeid töödeldakse meie ja meie äripartnerite poolt, kes pakuvad IT-struktuure. Äripartneritele edastatakse isikuandmeid minimaalses ulatuses teadmisvajaduse põhimõttel.

2.3. REGISTREERIMATA KASUTAJA
2.3.1. KAUGLEPINGU SÕLMIMINE

Kauglepingu sõlmimiseks peab MÁDARA kasutama ja töötlema isikuandmeid, mis on ära toodud tellimuse esitamise vormis. Kui te ei sisesta oma isikuandmeid, ei saa te kauglepingut sõlmida.

MÁDARA kogub ja säilitab teavet teie ostuajaloo kohta eesmärgiga parendada pakutaid tooteid ja teenuseid, selle aluseks on MÁDARA seaduslik huvi koguda teavet pakutavate toodete ja teenuste kvaliteedi kohta.

Kontol sisalduv teave seoses sõlmitud kauglepingutega (ostetud tooted), sealhulgas kogu suhtlus teiega, säilitatakse tõestusena kauglepingu sõlmimisest ja täitmisest. MÁDARA säilitab seda teavet enda seadusliku huvi alusel kaitsta oma õigusi ja huvisid mistahes vaidluse korral ning seadusel põhineva kohustuse tõttu säilitada teavet läbiviidud äritegevuse kohta.

Teie isikuandmeid, mis on seotud kauglepingu sõlmimise ja täitmisega, töötlevad ainult MÁDARA ja meie äripartnerid, kes pakuvad transporditeenuseid, IT-struktuure ja makseplatvorme. Äripartneritele edastatakse isikuandmeid minimaalses ulatuses teadmisvajaduse põhimõttel.

Selle eesmärgi raames töödeldakse teie isikuandmeid seni, kuni Läti Vabariigi sätestatud säilitamisperiood aegub, või seni, kuni täitub hagi kohtusse andmise tähtaeg – mis iganes aeg neist täitub kõige hiljem.

2.3.2. KAUBANDUSLIKE TEADAANNETE VASTUVÕTMINE

Kui avaldate soovi saada kaubanduslikke teadaandeid, näiteks reklaamikampaaniate ja eripakkumiste kohta, nõustute sellega, et MÁDARA töötleb teie isikuandmeid, mille olete andnud registreerimisvormis ja tellimuse esitamise vormis, sealhulgas teie geograafilist asukohta ja ostuajalugu.

MÁDARA töötleb teie isikuandmeid, et saata teile sobivaid ja asjakohaseid kaubanduslikke teadaandeid. MÁDARA viib läbi erinevaid profileerimisi, võttes kokku teie antud teabe, et analüüsida, millised tooted ja teenused võiks teid huvitada, ja et saata teile sobivaid kaubanduslikke teadaandeid.

Teie isikuandmeid seoses kaubanduslike teadaannete saatmisega töötlevad ainult MÁDARA ja meie äripartnerid, kes pakuvad IT-struktuure, e-posti ja SMS-platvorme. Äripartneritele edastatakse isikuandmeid minimaalses ulatuses teadmisvajaduse põhimõttel.

Selle eesmärgi ulatuses töödeldakse teie isikuandmeid seni, kuni te tühistate oma nõusoleku saada kaubanduslikke teadaandeid, või teatud juhtudel seni, kuni aegub vajadus säilitada tõendeid saadud nõusolekust.

MÁDARA lõpetab teile kaubanduslike teadaannete saatmise niipea, kui teie nõue on töödeldud. Siiski võtke arvesse, et nõuete töötlemine sõltub tehnilisest võimekusest teie nõuet täita, mis võib võtta aega kuni viis päeva.

2.4. UUDISKIRJADE SAAJA

Nõustudes saama uudiskirju e-posti teel, nõustute sellega, et MÁDARA saadab teile erinevaid kaubanduslikke teadaandeid teie antud e-posti aadressile.

Teie isikuandmeid seoses kaubanduslike teadaannete saatmisega töötlevad ainult MÁDARA ja meie äripartnerid, kes pakuvad IT-struktuure ja e-kirjade saatmise platvorme. Äripartneritele edastatakse isikuandmeid minimaalses ulatuses teadmisvajaduse põhimõttel.

Selle eesmärgi ulatuses töödeldakse teie isikuandmeid seni, kuni te tühistate oma nõusoleku saada kaubanduslikke teadaandeid, või teatud juhtudel seni, kuni aegub vajadus säilitada tõendeid saadud nõusolekust.

MÁDARA lõpetab teile kaubanduslike teadaannete saatmise niipea, kui teie nõue on töödeldud. Siiski võtke arvesse, et nõuete töötlemine sõltub tehnilisest võimekusest teie nõuet täita, mis võib võtta aega kuni viis päeva.

2.5. KINKEKAARDI KASUTAJA

MÁDARA peab kasutama ja töötlema kinkekaardi ostuvormil toodud isikuandmeid, et sõlmida kaugleping kinkekaardi ostmiseks, ja kui te olete kinkekaardil märkinud teise saaja, töötleb MÁDARA ka sellise isiku nime ja e-posti aadressi. Kui te ei sisesta oma isikuandmeid, ei saa te kauglepingut sõlmida.

Kogu teave kinkekaardi ostmise kohta, sealhulgas kogu suhtlus teiega, säilitatakse tõendina kauglepingu sõlmimisest ja täitmisest. MÁDARA säilitab seda teavet oma seadusliku huvi alusel kaitsta oma õigusi ja huvisid mistahes vaidluse korral ning seadusel põhineva kohustuse tõttu säilitada teavet läbiviidud äritegevuse kohta.

Teie ja teatud juhtudel kinkekaardi saaja isikuandmeid, mis on seotud kauglepingu sõlmimise ja täitmisega, töötlevad ainult MÁDARA ja meie äripartnerid, kes pakuvad IT-struktuure ja makseplatvorme. Äripartneritele edastatakse isikuandmeid minimaalses ulatuses teadmisvajaduse põhimõttel.

Selle eesmärgi raames töödeldakse teie ja teatud juhtudel kinkekaardi saaja isikuandmeid seni, kuni Läti Vabariigi sätestatud säilitamisperiood aegub, või seni, kuni täitub hagi kohtusse andmise tähtaeg – mis iganes aeg neist täitub kõige hiljem.

Kui esitate avalduse kinkekaardi kehtivusperioodi pikendamiseks 1 (ühe) kuu võrra, säilitatakse seda avaldust kuni kinkekaardi pikendatud kehtivusaja lõpuni, välja arvatud juhul, kui kohaldatav seadus sätestab pikema ajavahemiku. Need tingimused kehtivad ainult kinkekaartide suhtes, mida väljastatakse alates 1. juulist 2017.

3. VEEBILEHE EESMÄRK

Selle veebilehe on loonud ja seda haldavad MÁDARA ja selle levipartnerid. Veebileht on loodud, et toimida ettevõtte ja kliendi vahelise tõhusa suhtlusplatvormina ning olla kaubamärgi toodete veebimüügikoht ja teabeallikas kogu toote- ja ettevõttealase teabe jaoks.

4. TOOTED JA TEENUSED ISIKLIKUKS KASUTAMISEKS

Veebilehel saadaolevad tooted ja teenused ning mistahes näidised, mida võime teile pakkuda, on ainult isiklikuks kasutamiseks. Te ei või meilt saadud näidiseid või teenuseid müüa või edasi müüa. MÁDARA jätab endale õiguse ette teavitades või teavitamata tühistada või vähendada mistahes täidetava tellimuse või teile pakutavate toodete või teenuste mahtu, mille puhul usume omal äranägemisel, et selle tulemuseks võib olla meie kasutustingimuste rikkumine.

5. TEABE TÄPSUS

Püüame veebilehel tooteid kirjeldades olla võimalikult täpsed. Kui tootega seotud teave (kirjeldus, värvid jms) on muutunud, ei saa MÁDARA tagada, et mistahes ajahetkel sisaldab veebilehele postitatud teave kõige värskemaid uuendusi.

6. INTELLEKTUAALOMAND

Kogu teave ja sisu, mis on veebilehel saadaval, seahulgas, kuid mitte ainult kaubamärgid, logod, teenusemärgid, tekst, graafika, logod, nupuikoonid, kujutised, audioklipid, andmekogud ja tarkvara, ning nende kogumine ja organiseerimine (ühiselt: sisu) on MÁDARA, meie tütarettevõtete, partnerite ja litsentseerijate omand ning seda kaitsevad Läti Vabariigi seadused ja muud rahvusvahelised õigusaktid, mis reguleerivad intellektuaalomandi kaitset, sealhulgas autoriõigusi ja kaubamärke reguleerivad seadused. Meie kaubamärke ei tohi kasutada mistahes viisil mistahes eesmärgil ilma meie kirjaliku loata.

7. KAUP

Kaup – MÁDARA müüdav kosmeetika ei ole toiduaine ega ole kasutav toiduna. MÁDARA on võtnud meetmeid kindlustamaks, et selle müüdavaid kosmeetikatooteid (edaspidi: kaup) ei saa ekslikult pidada toidukaubaks selle disaini ja eriti selle vormi, lõhna, värvi, välimuse, pakendi, märgistuse, mahu või suuruse põhjal ja et see ei ole ohtlik tarbija tervisele ega ohutusele.

MÁDARA ei luba kasutada eksitavaid väiteid kauba efektiivsuse ja kosmeetika muude omaduste kohta seda tarbijatele reklaamides ja järgib kosmeetikatootmise häid tootmistavasid.

MÁDARA kaup koosneb kosmeetikas sisalduvatest looduslikest koostisainetest ja see on ohutu inimelule, -tervisele, loodussõbralik ning vastab nii Läti Vabariigi kaupade ja teenuste ohutuse seadusele kui ka rahvusvahelistele õigusaktidele, sealhulgas nõukogu määrusele nr 2001/95/EMÜ üldise tooteohutuse kohta, nõukogu direktiivile nr 87/357/EMÜ tervist või turvalisust ohustavaid eksitava välimusega tooteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

Rohkema teabe saamiseks kaubavaliku, tooteomaduste ja hindade, samuti eripakkumiste ja nende kestuse kohta vajutage siia.

8. HINNAPOLIITIKA

Kõik hinnad veebilehel www.madaracosmetics.com on toodud eurodes, kuid iga riigi kohalik veebipood saab näidata hindasid kohalikes rahaühikutes. Kuigi me üritame alati oma hindu uuendatutena hoida, ei saa me tagada, et hinnad, mida näete tellimuse esitamise ajal, on õiged sel ajal toodetele kehtivad hinnad. Kui saame teilt tellimuse, kus on kirjas veebilehel sel hetkel olevatest hindadest erinevad hinnad, võtame teiega ühendust ja pakume võimalust tellimus tühistada. Kui me ei saa teiega lühikese etteteatamise järel ühendust, käsitletakse teie tellimust kui tühistatut ja teile tagastatakse kogu selle tellimuse eest makstud raha.

Kõikidele hindadele rakendatakse käibemaksu või muid müügimakse, kui see on vajalik. Sõltuvalt transpordi sihtkohast võivad teie tellimusele rakenduda täiendavad transpordikulud, mida näidatakse selgelt enne seda, kui peate makse tegema, ja mis sisalduvad tellimuse kogumaksumuses.

Teie asukohas saadetise kättesaamiseks vajalike tollimaksude ja muude maksude tasumine on teie kanda. MÁDARA ei ole kohustatud teid sellistest maksudest teavitama enne või pärast seda, kui olete esitanud tellimuse www.madaracosmetics.com veebipoes.

9. TRANSPORDIPOLIITIKA

Meie tarned on tõendatult usaldusväärsed ja kiired. Palun tutvuge meie toodete transpordipoliitikaga, et teada saada tarnimise korraldus ja täitmine ning et mõista tasuta tarne ja täiendavate transpordikulude tingimusi.

10. TAGASTUSTE POLIITIKA

Tellitud ja kohaletoimetatud tellimuste tagastustega tegeletakse üksikjuhtumi kaupa, järgides lihtsaid protseduure. Palume teil tutvuda oma tagastuste poliitikaga, et oleksite kursis toote tagastamise võimalustega ja et saaksite lepingu tühistamise kohta teavet ja selle tingimused.

11. KASUTAJA VASTUTUS

Sellele veebilehele tulles või seda kasutades järgite neid kasutustingimusi ja veebilehele postitatud juurdepääsu või kasutamise erihoiatusi või -juhiseid. Te peate alati käituma kooskõlas seaduste ja tavadega ning heas usus. Te ei või teha mistahes muudatusi veebilehele või mistahes sellel lehel olevale sisule või teenustele ning te ei või mingil moel piirata veebilehe ühtsust või toimimist. Piiramata nende kasutustingimuste mistahes muu sätte üldkehtivust, kui te jätate hooletusest või tahtlikult täitmata mistahes neis kasutustingimustes sätestatud kohustused, olete vastutav kõigi kadude ja kahjude eest, mida see võib põhjustada MÁDARA-le, meie tütarettevõtetele, partneritele või litsentseerijatele.

12. KOLMANDATE POOLTE LINGID

Me ei vastuta mistahes muude veebilehtede, mis siia lehele või siit lehelt lingivad, sisu eest. Veebilehel ilmuvad lingid on ainult mugavuse tarbeks ega tähenda, et meie, meie tütarettevõtted või partnerid toetavad viidatud sisu, toodet, teenust või tarnijat. Kui kasutate linke, mis viivad veebilehest väljaspool asuvatele lehtedele või muudele veebilehtedele, vastutate selle eest ise. Me ei ole vastutavad uurimise või hindamise eest ja me ei garanteeri pakkumisi teistelt veebilehtedelt, mis veebilehele/veebilehelt lingivad, ka ei ole me vastutavad selliste lehtede ja veebilehtede tegude, sisu, toodete ega teenuste eest, sealhulgas, kuid mitte ainult nende privaatsuspoliitika ja kasutustingimuste eest. Peaksite tutvuma kõigi teiste külastatavate veebilehtede kasutustingimuste ja privaatsuspoliitikatega.

13. VASTUTUSE PIIRAMINE

Te nõustute, et vastavalt kohaldatavale seadusele ei vastuta MÁDARA (kas lepinguliselt, hooletusest või muul põhjusel) mistahes tingimustel teie veebilehe kasutamisel esinevate mistahes katkestuste või tõrgete eest.

Te nõustute täielikult vastavalt seadusele, et MÁDARA ei vastuta (kas lepingu, lepinguvälise kahju (sealhulgas hooletuse) või muu alusel) mistahes olukorras a) äritegevuse katkestuse eest; b) veebilehe juurdepääsu aeglustumise või katkestuste eest; c) andmete mittesaatmise, valesti saatmise, andmelaostuse, hävimise või muu muutmise eest; d) mistahes kadude või kahjude eest, mis tekkisid veebilehel olevate väljasuunavate linkide kasutamise või olemasolu tõttu; e) arvutiviiruste, süsteemitõrgete või rikete eest, mis võivad esineda seoses veebilehe kasutamisega, sealhulgas kolmandate poolte veebilehtede hüperlinkide kasutamisega; f) ebatäpsuste või väljajättude eest sisus või g) juhtumite eest, mis on väljaspool meie mõjuvõimu.

MÁDARA ei vastuta mistahes kaudse, erakordse, juhusliku või tegevusest tuleneva mistahes liiki kahju eest (sealhulgas saamatajäänud kasum), mis on seotud veebilehe või selle kasutamisega (või võimetusega seda kasutada), olenemata tegevuse liigist, kas siis lepingusiseses või lepinguvälises kahjus (sealhulgas hooletuses) või muus kahjus, isegi kui meid on hoiatatud selliste kahjude võimaluse eest.

14. AUTORIÕIGUSTE KAEBUSED

MÁDARA Cosmetics, AS. Kõik õigused kaitstud.

Kogu selle veebilehe sisu, kirjavahetus (e-post või tavapost) ja ka turundusvahendid, mida kasutatakse veebilehe reklaamimiseks kolmandate poolte vahenditel, on MÁDARA omand. Sisu mistahes osa või kogu sisu reprodutseerimine ja taasavaldamine on keelatud, välja arvatud järgmistel eesmärkidel.

Isiklikuks tarbeks kopeerimise litsents:

teil on lubatud teha sisust koopiaid või printida sellest osi mõistlikuks isiklikuks tarbeks.

Piiratud kasutamiseks kopeerimise või taasavaldamise litsents:

te võite teha trüki- ja digitaalmaterjalist kolmandatele pooltele kasutamiseks koopiaid ainult siis, kui märgite neile MÁDARA veebilehe sisu ja materjali allikana, lisades taasavaldatud koopiate üla‑URL-i (http://www.madaracosmetics.com). Lisaks peate teavitama kõiki kolmandaid pooli, kellega neid koopiaid jagate, et selliste koopiate taasavaldamise korras tuleb materjalide allikana märkida MÁDARA veebileht üla-URL-iga (http://www.madaracosmetics.com).

15.  HÜVITIS

Te nõustute meid kaitsma mistahes kahju, kadude ja tasude kui ka juristitasude eest, mis tulenevad mistahes kolmanda poole nõudest või hagist, teiepoolsest kasutustingimuste rikkumisest, vigadest teie esindustes, garantiidest või selle veebilehe kasutamisest.

16. VAIDLUSED

Seoses mistahes vaidlusega veebilehe üle reguleerivad kõiki veebilehe kasutustingimustega seotud õigusi, kohustusi ja tegusid Läti Vabariigi seadused, nagu kasutustingimused oleks leping, mis sõlmiti ja täideti täies ulatuses Lätis.

Lepingu sõlmivad pooled kinnitavad siinkohal, et nad üritavad lahendada mistahes vaidlused seoses veebilehe külastuse või selle kauglepingu täitmise, tõlgendamise või lõpetamisega vastastikuste läbirääkimiste teel.

Kui pooled ei suuda lahendada tekkivaid vaidlusi rahumeelsete vastastikuste läbirääkimiste teel, lahendatakse kõik vaidlused, lahkarvamused või nõuded Läti Vabariigi kohtutes. Juhul kui olete mistahes viisil rikkunud või ähvardanud rikkuda meie, meie tütarettevõtete, partnerite või litsentseerijate intellektuaalomandi õigusi, võime taotleda ettekirjutust või muud asjakohast toetust mistahes kohtus ja te nõustute sellise mistahes kohtu erandliku kohtualluvuse ja kohtumõistmispaigaga.

Pooled on kokku leppinud kohtumõistmispaigas ja vaidluste lahendamise menetluses kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega nr 593/2008 lepinguliste võlasuhete suhtes kohaldatava õiguse kohta (Rooma I).

Kui MÁDARA ja tarbija vahel peaks tekkima vaidlus selle üle, kas nende vahel sõlmitud lepingu sätted on õiglased, võib kumbki pool pöörduda selles jaotises toodud kohtu poole ning tarbijal on õigus pöörduda kohaliku tarbijakaitseasutuse poole.

Kui MÁDARA ja tarbija vahel peaks tekkima vaidlus füüsiliste isikute andmekaitse üle, võib kumbki pool pöörduda selles jaotises toodud kohtu poole ning tarbijal on õigus pöörduda kohaliku andmekaitse järelevalveasutuse poole.

17. ÜLDISED SÄTTED

Te nõustute, et need kasutustingimused esindavad täielikku ja ajakohast lepingut teie ja MÁDARA vahel seoses veebilehe ja selle sisu teiepoolse kasutamisega.

MÁDARA-l on õigus tingimusi igal ajal muuta ja uuendada, postitades muudatused veebilehele ja näidates ära iga sellise muudatuse, postitades viimase uuenduse kuupäeva. Kõik kasutustingimuste suhtes kohaldatavad muudatused jõustuvad postitamise järel. Te nõustute sellega, et jätkates veebilehe kasutamist pärast mistahes selliseid muudatusi, kohaldatakse neid muudatusi ka teie lepingu suhtes. MÁDARA jätab endale õiguse lõpetada või tagasi võtta mistahes õigusi, mis on nende kasutustingimuste alusel antud. Te olete kohustatud järgima mistahes selliseid tagasivõtmisi või muudatusi nende kohaldamisel, sealhulgas vajaduse korral lõpetama selle veebilehe kasutamise.

Need tingimused ei ole tõlgendatavad mistahes partnerluse või ühisettevõtte loomisena teie ja MÁDARA vahel. Juhtum, kus MÁDARA-l ei õnnestu teid pöörata täitma lepingut vastavalt neile kasutustingimustele, ei mõjuta meie täielikku õigust nõuda teilt vastavat täitmist mistahes ajal enne või pärast juhtumit. Kui mistahes nende kasutustingimuste säte on kohaldatava seaduse alusel täitmisele pööramatu või kehtetu või loetakse kohaldamatuks mistahes kohtuvälise või kohtuotsusega, ei muuda selline täitmisele pööramatus või kehtetus neid kasutustingimusi tervikuna kehtetuks või kohaldamatuks. Neid kasutustingimusi omakorda muudetakse sellises ulatuses, mis on võimalik, vastavalt kohaldatavatele seadustele viisil, mis kajastab poolte esialgset kavatsust, nagu see oli mõeldud kasutustingimuste originaalversioonis.

18. VÄÄRAMATU JÕUD

MÁDARA Cosmetics, AS ei ole vastutav mistahes viivituste, kohustuste täitmise nurjumise või mistahes muude tõrgete eest, mille põhjustavad meie mõjuvõimu alt väljajäävad olukorrad ja takistused, sealhulgas, kuid mitte ainult streigid, valitsuse tegevus, sõjad või rahvuslikud kriisiolukorrad, terrorismiohud või -aktid, keskkonna- või kliimamuutused, kolmanda poole kohustuste mittetäitmine, internetiühenduseprobleemid ning tark- ja riistvara häired. Sellise vääramatu jõu toimumise korral üritame viivitused võimalikult kiiresti likvideerida.