PARTICIPATE IN PRODUCT TESTING

Within the framework of the shareholder benefits programme AS MADARA Cosmetics R&D department invites you to participate in the new product development process and test products that are in the making. Cooperation is possible if you are a member of the AS MADARA Cosmetics shareholder club and you have filled out the application below. Currently the application is open for the pilot project, which you can sign up for until 3 April.

OSALEGE TOODETE TESTIMISEL

Ettevõtte MADARA Cosmetics teadus- ja arendusosakond kutsub Sind aktsionäride eeliste programmi raames osalema uute toodete väljatöötamises ja katsetamisel. Selleks pead olema ASi MADARA Cosmetics klubi liige ja täitma alloleva avalduse vormi. Avalduse saab praegu esitada katseprojekti jaoks, milles osalemiseks tuleb registreeruda kuni 3. aprillini.

* mandatory fields / kohustuslikud väljad

Registration conditions:

  • I confirm that the information provided is accurate.
  • I would like to receive information in the e-mail about new products of the company and my possible participation as a shareholder during the process of their development and testing.

Registreerumistingimused:

  • Kinnitan, et esitatud teave on tõene.
  • Soovin saada e-posti teel teavet ettevõtte uute toodete ja minu võimaliku osalemise kohta aktsionärina nende väljatöötamise ja testimise protsessis.