Nautimme puun varjosta, jota emme istuttanee – entä tulevat sukupolvemme? 1900-luvulla ihonhoitotuotteissa alettiin käyttää useita ainesosia, joiden turvallisuutta ei arvioitu tarpeeksi tarkkaan. Viime vuosikymmenten aikana tehdyissä tieteellisissä tutkimuksissa on havaittu, että monet kosmetiikassa käytetyt kemikaalit vaikuttavatkin haitallisesti terveyteemme. Monien synteettisten raaka-aineiden valmistuksen yhteydessä syntyy myös ei-toivottuja sivutuotteita ja epäpuhtauksia, jotka saattavat päätyä kosmetiikkaan ja saastuttaa ympäristöä. Esimerkiksi yleisesti käytetyn polyetyleeniglykolin tuotannossa voi syntyä haitta-aineita, kuten 1,4-dioksaania, joka on syöpää aiheuttava aine. Luonnonmukaiset tuotteet eivät sisällä kemiallisessa syntetisoinnissa syntyviä sivutuotteita, ja niiden tuotantoprosessi on huomattavasti puhtaampi verrattuna petrokemikaaleista syntetisoituihin ainesosiin.

Perinteisestä maanviljelyksestä poiketen luonnonmukaisessa viljelyssä ei saa käyttää torjunta-aineita, kemiallisia lannoitteita tai kasvun tehostajia. Teollinen tehoviljely vaarantaa usein ympäristön kestävyyden – maaperään ja vesistöihin päätyy maatalouden kemikaalien jäämiä, ja lajien monimuotoisuus vaarantuu. Muut kuin luonnonmukaisesti viljellyt ainesosat saattavat vaikuttaa haitallisesti myös ihmisten terveyteen, sillä lopputuotteet saattavat sisältää maatalouskemikaalien jäämiä. On havaittu, että useimmat lannoitteista ja torjunta-aineista imeytyvät voimakkaasti orvaskeden (ihon) läpi, jolloin ne voivat vaikuttaa systeemisesti ihmisten terveyteen. Maatalouden kemikaalit vaikuttavat elimistössä kumulatiivisesti jopa pieninä pitoisuuksina.

ECOCERT/COSMOS-standardien mukaisesti MÁDARA noudattaa ennalta varautumisen periaatetta silloin, kun jokin ainesosa, teknologia tai prosessi voi tieteellisten todisteiden valossa aiheuttaa terveys- tai ympäristöriskin: kyseistä ainesosaa, teknologiaa tai prosessia ei käytetä koostumuksessa tai valmistuksessa. Tämä takia MÁDARAn tuotteissa ei käytetä muuntogeenisiä organismeja. Raaka-aineiden säteilytys gamma- ja röntgensäteillä on kielletty.

Vastuullisuus kantaa loppuun asti

ECOCERT/COSMOS-standardien mukaisesti MÁDARAn käyttämät raaka-aineet vastaavat aina vaatimuksia, jotka asetetaan luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevassa yleissopimuksessa (Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES). MÁDARA ei käytä elävistä tai teurastetuista eläimistä saatavia raaka-aineita. Useimmat MÁDARA-tuotteista ovat vegaanisia. Joissakin tuotteissa käytetään eläinten tuottamia ainesosia, kuten mehiläisvahaa tai lanoliinia, mutta ainesosia ei koskaan saada suoraan eläimistä. ECOCERT/COSMOS-standardien mukaisesti ainesosat saadaan noudattamalla tarkkaan säänneltyjä prosesseja, jotka eivät johda yhdenkään eläimen kuolemaan.

Pakkausten vastuullisuus on ollut olennainen osa tuotesuunnittelua yrityksemme perustamisesta lähtien. Jotta pakkausten suorat ja välilliset ympäristövaikutukset pysyisivät mahdollisimman vähäisinä pakkausten koko elinkaaren ajan, MÁDARA käyttää pakkauksissaan kierrätys- ja uusiomateriaaleja aina, kun se on mahdollista. Kaikki varsinaiset pakkaukset (esim. pullot ja purkit) valmistetaan kierrätysmateriaaleista (kierrätettävät polymeerit tai lasi). Vuonna 2017 suurempikokoisia pakkauksia kuten shampoo- ja saippuapulloja valmistettiin edelleen uusiomuovista (PCR-muovista). Uusiomuovin osuus pakkausmateriaalina on kasvanut 21 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Suurempikokoisissa pakkauksissa (esim. 200 ml ja 350 ml) toimitettavat tuotteet pakataan yleensä kierrätysmuovipakkauksiin. Tämän ansiosta tuotteita varten ei tarvitse tuottaa tuhansia tonneja uutta muovia.

Sekundaaripakkaukset (laatikot) valmistetaan vastuullisesti valmistetusta pahvista tai paperista. Jos mahdollista, laatikoita ei laminoida, jotta materiaali on varmasti maatuvaa ja kierrätettävää.

MÁDARAn tuotantoprosessi ja muut prosessit ja toiminnot kuluttavat erittäin vähän energiaa. Energiankulutuksen rajoittaminen on erittäin tärkeää niin ympäristön kannalta kuin taloudellisistakin syistä. Siksi seuraamme energiankulutusta tarkasti. MÁDARA on laatinut energian säästämistä koskevat periaatteet, joissa määritetään tarkat tehtävät ja vastuut jokaiselle työntekijälle.