1 EUR no katra šīs dienas pirkuma ziedosim centra MARTA īstenotajām atbalsta grupu nodarbībām bērniem un jauniešiem, lai sargātu viņus no vardarbības.

Vardarbība ģimenē ir plaša mēroga problēma Latvijā, kas kavē psihoemocionāli veselu un pašpārliecinātu personību veidošanos, kropļojot un vājinot Latvijas sabiedrību ilgtermiņā. 

Daudzu bērnu personības tiek traumētas un dzīves tiek salauztas, ejot cauri pieredzei, kāda bērniem nebūtu jāpiedzīvo. Turklāt iepriekšēja vardarbības – it sevišķi seksuālas vardarbības – pieredze sajauc ķermeņa robežas. Traumētus bērnus ir vieglāk piespiest, maldināt, pierunāt. Vardarbībai ģimenē ir tālejošas sekas, kas var izraisīt tieksmi būt upurim vai vardarbības iniciatoram, attīstīt veselību apdraudošu uzvedību, kā arī novest pie garīgām un hroniskām slimībām.


LATVIJAS STATISTIKA

>100 
vairāk nekā 100 bērni 2015. gadā cieta no vecāku vai audžuvecāku fiziskas vardarbības – un šis ir tikai reģistrēto gadījumu skaits.

134
tik daudz bērnu Latvijā 2015. gadā piedzīvoja seksuālu vardarbību. 62 no viņiem – no savu tuvinieku puses. Un arī šis ir tikai reģistrēto gadījumu skaits – aisberga redzamā daļa.

12
2015. gadā Latvijā tika nogalināti 12 bērni. 6 no šiem bērniem nogalināja viņu tuvinieki.

1/3
Latvijā vardarbīgas ir katras trešās partnerattiecības. Katra trešā sieviete cietusi no fiziskas vai seksuālas vardarbības, kas atstāj smagas sekas ne tikai uz sievieti visa mūža garumā, bet arī uz bērniem, kuri bijuši liecinieki vardarbībai ģimenē vai paši piedzīvojuši tuvinieku vardarbību.

7211
tik reižu Valsts policija 2015. gadā devās ar ģimenes konfliktiem saistītos izsaukumos. 

PROBLĒMA

Statistika liecina, ka tikai 16% bērnu Latvijā nav saskārušies ar nelabvēlīgu pieredzi – fizisku, seksuālu vai emocionālu vardarbību. Cietušie bērni bieži sastopas ar problēmām, kas bērniem nebūtu jārisina. Viņi uzņemas rūpes par mazākiem brāļiem un māsām, risina ģimenes finansiālās problēmas. Jau agrīni iemācās kroplo izdzīvošanas stratēģiju, kuru vēlāk ir ļoti grūti mainīt. Analizējot virkni gadījumu, speciālisti konstatējuši divus būtiskākos apstākļus, kas pakļauj bērnu riskam kļūt par cilvēku tirdzniecības upuri vai citām traumējošām pieredzēm. Pirmais – bērnu atstāšana novārtā no ģimenes puses. Vecāki ir pārāk aizņemti, neieinteresēti vai nespējīgi pievērst uzmanību bērnam un viņa emocionālajām vajadzībām. Un ne vienmēr vainojams alkoholisms vai nabadzība, šāda situācija bieži skar arī nodrošinātas ģimenes, kurās vecāki vienkārši ir ļoti aizņemti darbā. Otrs riska faktors – ģimenē piedzīvota fiziska vai seksuāla vardarbība. 

«VARDARBĪBA IR IESPĒJAMA GALVENOKĀRT TAD, JA LĪDZCILVĒKI TO ATTAISNO VAI IZLIEKAS NEREDZAM. ATRISINĀJUMS IR APKĀRTĒJO REAKCIJA, RĪCĪBA UN IESAISTĪŠANĀS, MUDINOT UPURI IZKĻŪT NO VARDARBĪGĀM ATTIECĪBĀM, SĀKT DZĪVOT CIEŅPILNU UN DROŠU DZĪVI. TAVS ATBALSTS BŪS LABĀS GRIBAS APLIECINĀJUMS UN KONKRĒTS SOLIS UZ SABIEDRĪBU, KURĀ CILVĒKI VAR JUSTIES DROŠI UN AIZSARGĀTI.»  

– Iluta Lāce, centra MARTA vadītāja

RĪCĪBA: JAUNIEŠI, KAS MAINA LATVIJU

AS MADARA Cosmetics valdes priekšsēdētāja Lotte Tisenkopfa-Iltnere un centra MARTA vadītāja Iluta Lāce

Meklējot reālas rīcības, lai mazinātu vardarbību Latvijā un attīstītu mērķtiecīgu, pašapzinīgu sabiedrību, kas iestājas pret vardarbību, centrs MARTA īsteno neformālās izglītības programmu, kas paredz regulāras zēnu un meiteņu (to skaitā no sociāli nelabvēlīgām ģimenēmgrupu nodarbības par sarežģītām un viņiem svarīgām tēmām – seksualitāti, personas tiesībām un dzimumu vienlīdzību. Katrā atbalsta grupā ir 10 jauniešu vecumā no 13 līdz 16 gadiem, kas tiekas reizi nedēļā visa mācību gada garumā – kopā ap 35 reizēm. Grupas tiek organizētas Latvijas pilsētās un lauku ciematos, un tās vada speciāli apmācīti līderi – skolotāji, sociālie pedagogi, psihologi, jaunatnes darbinieki un citi profesionāļi, kuriem ir veiksmīga iepriekšējā pieredze darbā ar jauniešiem. 

Starptautiskā pieredze, bērnu un ģimeņu atsauksmes, kā arī pētījumi apstiprina, ka grupu darbs maina jauniešu uzvedību un attieksmi – tiek celta pašapziņa, palielinās iesaiste sabiedriskajās aktivitātēs, aug drošības sajūta un izpratne par dzimumu līdztiesību un dzimumu lomām (arī par ar dzimumu saistīto vardarbību), mazinās vardarbība jauniešu vidē, veidojas atbalstoša, cieņpilna un droša savstarpējās saskarsmes vide, tiek trenētas spējas konfliktus risināt nevardarbīgā ceļā. 

Jura stāsts
Juris dzīvoja kopā ar mammu un māsu. Uz skolu dažreiz gāja, dažreiz negāja. Mamma ļoti daudz strādāja, lai nodrošinātu ģimenei iztiku. Juris pavadīja laiku ar paziņām uz ielas. Tad viņu uzaicināja piedalīties puišu grupa. Juris aizgāja. Pašam par brīnumu, viņam patika. Šeit runāja par lietām, par kurām citur nerunā, par visu, kas viņam bija aktuāls. Pēc laika mamma vērsās pie grupas vadītājas, atzīstot, ka Juris mācību gada laikā ir ļoti mainījies. Sācis iet uz skolu, spēlēties ar mazo māsu, kurai iepriekš netika pievērsis uzmanību.  Sācis palīdzēt mammai mājas darbos un pat kopā ar citiem grupas puišiem piedalīties vietējā sabiedrības dzīvē.
 

PAR CENTRU MARTA

Centrs MARTA ir sieviešu un bērnu tiesību aizstāvības organizācija, kas meklē radošākos risinājumus sarežģītām dzīves situācijām, iedvesmojoties no ievērojamu pasaules organizāciju piemēriem. Savas darbības 17 gados MARTA palīdzējusi vairākiem tūkstošiem Latvijas sieviešu un bērnu, kuri cietuši no vardarbības, cilvēku tirdzniecības, ekonomiskas neaizsargātības un nevienlīdzības. Ik gadus MARTA palīdz ap 400 sievietēm izkļūt no vardarbīgām attiecībām, sniedz vidēji 1000 sociālā darbinieka, 300 psihologa un 800 jurista konsultācijas. Ir trīs nozīmīgas izmaiņas likumdošanā, kuru pieņemšanai pēdējo gadu laikā centrs MARTA bijis viens no galvenajiem virzītājiem:

1. Kopš 2014. gada spēkā stājušies grozījumi, kas paredz pagaidu aizsardzību no vardarbības, saliekot uzsvarus pilnīgi citādi – proti, tiek paredzēts atbalsts upuriem un atbildība varmākam par savu rīcību. Varmākam jāatstāj mājas. Lēmums par varmākas tuvošanās aizliegumu tiesai jāpieņem 24 stundu laikā.

2. Cilvēku tirdzniecības definīcijā iekļauta ievainojamība. Ir paredzēts sods par seksa pirkšanu no bērniem un cilvēku tirdzniecības upuriem. Pirmo reizi 2015. gadā bērni ir atpazīti kā cilvēku tirdzniecības upuri un saņem atbilstošu palīdzību. 

3. Ir panākts, ka bērni, kas cietuši no vardarbības un seksuālas izmantošanas bērnībā, var vērsties pret pāridarītājiem nevis 20 gadus pēc notikušā, bet gan 20 gadus pēc pilngadības sasniegšanas. 

Ilgi esam cīnījušies ar samilzušo vardarbības problēmu sekām, ko nereti pavada skaudrā apziņa, ka esam ieradušies mirkli par vēlu. Ka mēs kā sabiedrība neesam spējuši laikus pamanīt, iestāties, nosargāt. Tieši tādēļ šī pavasara MÁDARA labo cenu diennakts kļūs arī par labo darbu diennakti – lai rosinātu nopietni aizdomāties un reāli rīkoties, paužot mūsu kopējo attieksmi – NĒ vardarbībai un NĒ vājai Latvijas sabiedrībai. 1 EUR no katra 14. marta pirkuma ziedosim centra MARTA programmai, lai nodrošinātu atbalsta grupu nodarbības visa mācību gada garumā vismaz 24 Latvijas bērniem un jauniešiem – to skaitā no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm.

Paldies tieši par tavu atbalstu! Ja šī iniciatīva tevi uzrunājusi īpaši un vēlies papildus atbalstīt centra MARTA darbu, vari ziedot individuāli: 

Centrs MARTA
Reģ. Nr. 40008061978
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Konta Nr. LV95NDEA0000080118417

SWIFT: NDEALV2X