Arī šogad gribam paveikt mazu, bet labu darbu, lai mainītu vidi, kādā aug bērni Latvijā, un ļautu viņiem paskatīties uz pasauli citādāk – plašāk un drosmīgāk.

Šis būs jau otrais gads, kad 1 EUR no katra labo cenu diennakts pirkuma ziedosim Centra MARTA īstenotajām neformālās izglīības un atbalsta grupu nodarbībām, kas tiek rīkotas dažādos Latvijas reģionos.

Statistika liecina, ka tikai 16% bērnu Latvijā netiek pakļauti nelabvēlīgai pieredzei – emocionālai, fiziskai vai seksuālai vardarbībai. Vairāk nekā trešdaļai Latvijas bērnu nav uzticama pieaugušā, pie kā vērsties. Īpaši raksturīgi tas var būt bērniem bērnunamos. Darbs speciālās puišu un meiteņu grupās dod iespēju izrunāt sev būtiskos jautājumus un mācīties kļūt par savas dzīves līderi.

«NODARBĪBAS MAN PALĪDZ SAPRAST, KĀ TIEŠI PĀRVARĒT EMOCIJAS (SLIKTĀS), KĀ TIKT TĀM PĀRI, KO AR EMOCIJĀM IESĀKT.»


Viena no vietām, kurā 2017./18. gadā darbojas Centra MARTA rīkotā atbalsta grupa, ir Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centra struktūrvienība IMANTA, un to katru nedēļu apmeklē 6 puiši vecumā no 13 līdz 17 gadiem. «Izņemot bērnu no ģimenes, viņa dzīve tiek izmainīta, un bieži vien neatgriezeniski, tāpēc ir svarīgi, ka audzināšanas darbā iesaistās ne tikai uzraugošās iestādes, bet arī neformālā izglītība, kas ļauj brīvāk komunicēt ar jauniešiem,» atzīst IMANTA vadītāja Ira Vetrova.

Puiši ir izteikušies, ka nodarbības paplašina redzesloku par dzīvi ārpus bērnunama un iespējām, kādas viņus sagaida, kad būs jāsāk pieauguša cilvēka dzīve un jāpieņem nopietni lēmumi, ko darīt un kā. «Bieži vien pirmie soļi nosaka, kāda būs jaunieša dzīve,» saka grupas vadītājs Edgars Muktupāvels.

Nodarbības palīdz veidot izpratni par to, ko nozīmē veselīgas un neveselīgas attiecības. Jaunieši apgūst prasmes, kuras nepieciešamas, lai veidotu cieņpilnas attiecības ar jebkuru līdzcilvēku, vienlaikus cienot arī pašiem sevi. Grupu dalībnieki mācās veidot un paust savu viedokli, diskutēt, strādāt komandā, uzņemties atbildību un pieņemt lēmumus. Audzinātājas vērtē, ka tagad bērni spēj labāk atpazīt un nevardarbīgā veidā paust savas emocijas, vajadzības un jūtas. Un jā – ikdienas komunikācijā samazinās rupjību lietošana un spēcīgi palielinās izpratne par atkarību (smēķēšana, alkohola lietošana u. c.) negatīvo ietekmi uz jaunieša dzīvi. 

KO SAKA PAŠI BĒRNI?

«Nodarbības man palīdz saprast, kā tieši pārvarēt emocijas (sliktās), kā tikt tām pāri, ko ar emocijām iesākt.»
«Mācāmies, kā nebūt vienaldzīgam, ja kaut kur redzam vardarbību.»

Turpinām kopā izrādīt atbalstu arī nākamajā MÁDARA labo cenu un labo darbu diennaktī – 20. martā!