MADARA Cosmetics ES Projekti

ES PROJEKTI

 

 No 2021. gada 1. janvāra AS MADARA Cosmetics ir uzsākusi pētījuma “Jaunas un uzlabotas vegāniskas kosmētikas izstrāde un šo produktu ražošanas tehnoloģijas izstrāde” īstenošanu projekta „Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” (projekta numurs – 1.2.1.1/18/A/005) (turpmāk tekstā – Projekts) ietvaros.


AS MADARA Cosmetics pētījumu īstenošanas gaita:

Veikta literatūras izpēte par vegānām izejvielām, atlasītas izejvielas, kas no cenas minimālā iepirkuma apjoma ir atbilstoša mūsu paredzamajām izlietošanas vajadzībām. Ir sagatavoti pirmie laboratorijas paraugi.

Turpinās tirgū pieejamo izejvielu apzināšana, kas atbilstu COSMOS statusam un būtu vegānas. Vienam no pētījuma virzieniem uzsākta sadarbība ar dermatologu piemērotāka bāzes sastāva izveidei.

Veikta laboratorijas paraugu gatavošana, tiek atlasītas aktīvās vielas, ko iestrādāt produktos. Vienam no pētījuma virzieniem veikta izstrādāto formulu iekšējā testēšana.


No 2020. gada 15. maija AS MADARA Cosmetics ir uzsākusi pētījuma "Jaunu kosmētisko līdzekļu izstrāde ar intereferonu aktivitāti modulējošu un antibakteriālu efektu un ražošanas tehnoloģiju izstrāde" īstenošanu projekta „Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” (projekta numurs – 1.2.1.1/18/A/005) (turpmāk tekstā – Projekts) ietvaros.


AS MADARA Cosmetics pētījumu īstenošanas gaita:

Ir izstrādātas divas bāzes formulas – nazolobiālais krēms un mutes dobuma kopšanas sprejs. Uzsākta aktīvo funkcionālo izejvielu literatūras izpēte un teorētiskās bāzes formulas izveide dezodoranta izstrādes uzsākšanai.
Divi produkti palaisti ražošanā – IMMU nazolabiālais krēms un mutes dobuma sprejs. Turpinās darbs pie papildus produkta izstrādes. Papildus, notiek darbs pie dezodoranta izstrāde, ir atlasītas aktīvās un bāzes izejvielas.
Ir izstrādāts un palaists ražošanā vēl viens IMMU līnijas produkts – aizsargājošs lūpu balzams. Turpinās darbs pie dezodoranta izstrādes: tiek gatavoti prototipi laboratorijā, pasūtīti aktīvo vielu paraugi, veikta izpēte par produkta testēšanas iespējām.
Ir izstrādāti 2 risinājumi dezodoranta bāzei, kas labi absorbējas un nav kairinoši. Turpinās aktīvo vielu testēšana, darbs pie smaržas izstrādes.
Produktam veikta iekšējā testēšana fokusgrupā. Turpinās formulu izstrāde un pilnveidošana.

No 2019. gada 1. novembra AS MADARA Cosmetics ir uzsākusi pētījuma “Jaunu kosmētisko līdzekļu izstrāde ar C vitamīnu un ražošanas tehnoloģijas izstrāde” īstenošanu projekta „Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” (projekta numurs – 1.2.1.1/18/A/005) (turpmāk tekstā – Projekts) ietvaros.


AS MADARA Cosmetics pētījumu īstenošanas gaita:

Veikta literatūras priekšizpēte par C vitamīna biopieejamību caur ādu un atlasīta atbilstoša izejviela, kas no cenas minimālā iepirkuma apjoma ir atbilstoša mūsu paredzamajām izlietošanas vajadzībām. Ir sagatavoti pirmie laboratorijas paraugi.

C vitamīns iestrādāts bāzē, iegūta stabila formula. Notiek darbs pie bāzes sensorajām īpašībām.

Ir veikta askorbilglikozīda noteikšana izstrādātajā krēmā, izvirzītā prasība ir izpildīta. Veicam produkta dermatoloģisko testēšanu.

Ir veikta askorbilglikozīda noteikšana izstrādātajā krēmā. Noteiktais rezultāts ir tas, ko gribējām sasniegt. Turpinām veikt atkārtoti analīzes ar noteiktu laika intervāla, lai vērotu vai nenotiek būtiskas izmaņas. Tiek veikta produkta dermatoloģiskā testēšana un paralēli notiek darbs pie seruma formulas izstrādes laboratorijā.

Ir izstrādāts un palaists ražošanā C vitamīna krēms, turpinās darbs pie seruma izstrādes ar papildus aktīvajām vielām. Veikta literatūras izpēte, norit darbs pie produkta bāzes izveides un aktīvo vielu iestrādes tajā.

Laboratorijā izstrādāta C vitamīna koncentrāta bāzes formula, veikta arī krāsas un smaržas izstrāde, uzlabota formulas tekstūra.
Izstrādāti vairāki produkta prototipi. Veikta testēšana fokusgrupā, produkts nodots dermatoloģiskajā aprobācijā.

No 2019. gada 1. novembra AS MADARA Cosmetics ir uzsākusi pētījuma “Augu un organisko vielu īpašību izpēte saules aizsardzības produktu izstrādē” īstenošanu projekta „VMKC” (projekta numurs – 1.2.1.1/18/A/007) (turpmāk tekstā – Projekts) ietvaros.


AS MADARA Cosmetics pētījumu īstenošanas gaita:

Ir veikta literatūras izpēte par UV filtru risinājumiem, izvēlētas UV filtru kombinācijas un pasūtīti to paraugi. Papildus tam ir apzināti izvēlēto UV filtru iestrādes procesi emulsijā.

Laboratorijā tiek gatavoti produkta bāzes paraugi, iestrādājot UV filtrus. Tiek izmēģināti vairāki UV filtru veidi un kombinācijas. Papildus, tiek atlasītas aktīvās vielas, ko iestrādāt produktā.

Turpināts darbs pie laboratorijas paraugu gatavošanas, vairāki paraugi nosūtīti uz invitro SPF skaitļa noteikšanu.

Ir izstrādāta receptūra ar atbilstošu SPF skaiti, bet kas nav pietiekami ērta lietošanai. Līdz ar to, sākta jauna tipa formulas izstrāde cietākas formas produktam, kas būs ērtāka gala patērētājam.

Turpināts darbs pie formulu izstrādes un uzlabošanas, apzinātas un pielietotas inovatīvas izejvielas augstāku kvalitātes rādītāju sasniegšanai.

Turpināts darbs pie formulu izstrādes, veikta veiksmīga testa partiju ražošana un sasniegts atbilstošs SPF skaitlis.

Pabeigta SPF 50 saules aizsardzības produktu izstrāde, produkti ieviesti ražošanā.

Izpētīta 1 jauna izejviela ekstrakta formā ar anti-blue light un pretiekaisuma iedarbību. Projekts ir noslēdzies.


No 2019. gada 1. marta AS MADARA Cosmetics ir uzsākusi pētījuma “Dabīgās funkcionālās kosmētikas sastāva un ražošanas tehnoloģisko risinājumu izstrāde“ īstenošanu projekta „Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” (projekta numurs – 1.2.1.1/18/A/005) (turpmāk tekstā – Projekts) ietvaros.


AS MADARA Cosmetics pētījumu īstenošanas gaita:

Ir izvēlētas zobu pastas bāzei piemērotākās bāzes izejvielas, tiek strādāts pie produkta sensorās abrazivitātes sajūtas, putojošās un attīrošās funkcijas.

Tiek veikta literatūras izpēte augu aktīvajām vielām, notiek paraugu garšas un smaržas testēšana.

Ir veikta literatūras un patentu analīze par zobu emalju balinošām izejvielām, notiek darbs pie izejviela iegādes iespējām. Ir veikta dažādu aromātu iestrāde zobu pastu bāzē un veicam testēšanas fokugrupā aromāta tālākai virzīšanai. Ir veikti tehnoloģisko procesu uzlabojumi, lai panāktu kvalitatīvu izjevielu pievienošanu un optimizētu ražošanas laika ilgumu.
Papildus tam, ir veikta literatūras analīze par dabīgas izcelsmes izejvielām ar pretcelulīta aktivitāti. Šobrīd, balstoties uz litearatūras datiem, notiek izejvielu izvēles process, ko pievienot produktā, lai tas būtu funkcionāli efektīvs un piemērots izvēlētajai produkta bāzes formulai.

Notiek darbs pie dažādu smaržu iestrādes zobu pastu bāzē. Tiek turpināts izejvielu atlases process, ko iestrādāt pretcelulīta produkta, sākts darbs pie produkta bāzes izstrādes.

Veikta zobu pastu stabilitātes testēšana un izvērtējums. Pabeigta aktīvo vielu izpēte celulīta līnijas produktiem, atrastas efektīvas aktīvo vielu koncentrācijas. Norit darbs pie paraugu gatavošanas laboratorijā, sensorikas un stabilitātes un sākta aktīvo izejvielu iestrāde.

Izstrādāti vairāki zobu pastu prototipi. Izstrādāta pretcelulīta līnijas produkta formula, veikta testa partiju ražošana, testēšana fokusgrupās, produkts nodots dermatoloģiskajā aprobācijā.

Pretcelulīta produkts ieviests ražošanā.


No 2019. gada 1. marta AS MADARA Cosmetics ir uzsākusi pētījuma “Efektīvu augu un organiskās izcelsmes vielu izpēte jaunu dekoratīvās kosmētikas produktu izstrādei un ražošanas procesu apgūšana, augu bāzes plastmasas iepakojumu izpēte” īstenošanu projekta „VMKC” (projekta numurs – 1.2.1.1/18/A/007) (turpmāk tekstā – Projekts) ietvaros.


AS MADARA Cosmetics pētījumu īstenošanas gaita:

Izstrādātas dabīgas un vegānas teorētiskās bāzes formulas vairāku tipu make-up produktiem, tiek veikta teorētisko receptūru gatavošana laboratorijas apstākļos.

Visas līdz šim laboratorijā izstrādātās formulas ir izgājušas dažāda veida kvalitātes testus un pārnestas no laboratorijas uz ražošanu mazos apjomos, uzsākts darbs pie jaunām produktu formulām.

Ir izstrādāti vairāku produktu tehnoloģiskie procesi, īstenots scale up process ražošanā un veikti toņu atkārtojamības testi. Turpinās darbs pie jaunu produktu izstrādes un augu bāzes plastmasas izpētes.

Veikta jaunu produktu formulu izstrāde laboratorijā, veikti formulu stabilitātes testi, efektivitātes testi testa grupā, atlasīti augu plastmasas iepakojumu risinājumi 2 produktu veidiem.

Uzražota uzacu un skropstu seruma testa partija, ir veiksmīgs produkta konservantu efektivitātes tests, tiek veikta produkta testēšana mazā cilvēku grupā. Tiek turpināts darbs pie skropstu tušas formulas, tiek veikta pirmo paraugu testēšana testēšanas grupās.

Turpinās darbs pie tušas formulas izstrādes, uzacu un skropstu seruma, tā iedarbības novērtējums testēšanas grupā. Uzsākta cieto lūpu krāsu izstrāde.

Pabeigts darbs pie cieto lūpu krāsas formulas izstrādes, turpinās darbs pie jaunu toņu izstrādes un tušas izstrādes.

Turpinās darbs pie tušu izstrādes, procesa pārnešanas uz ražošanas iekārtām. Atlasīti potenciālie iepakojumi un veikta to testēšana.Uzņēmums veiksmīgi noslēdzis projektu “Efektīvu augu un organiskās izcelsmes vielu izpēte jaunu dekoratīvās kosmētikas produktu izstrādei un ražošanas procesu apgūšana, augu bāzes plastmasas iepakojumu izpēte” kopsummā izstrādājot virs 40 dažādu toņu dekoratīvās kosmētikas produktus (tonālais krēms, korektors, acu un vaigu ēnas, izgaismotājs, uzacu pomāde, lūpu spīdums, lūpu krāsa, uzacu fiksācijas serums), kā arī piemeklējot augu plastmasas iepakojumus vairākiem produktu veidiem. Izstrādātie produkti ir pieejami uzņēmuma tirdzniecības kanālos (fiziskajos mazumtirdzniecības kanālos un e-komercijā) gan Eiropas Savienības valstīs (t.sk. Latvijā), gan ārpus tās.


Uzņēmums AS MADARA Cosmetics 20.04.2017. ir noslēdzis līgumu Nr.SKV-L-2017/215 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.


No 2016. gada 1. jūnija AS MADARA Cosmetics ir uzsākusi vairāku pētījumu īstenošanu projekta „Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” (projekta numurs – 1.2.1.1/16/A/006) (turpmāk tekstā – Projekts) ietvaros.

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

1) Farmācija, oriģinālzāles un ģenēriskās zāles – aktīvo medicīnas vielu izpēte jaunu t.sk. patentbrīvo medikamentu izstrādei, specifisku vielu novērtēšana konkrētu slimību ārstēšanai u.tml.;

2) Dabas vielu zāles, uztura bagātinātāji, funkcionālā kosmētika – jaunu kosmētikas produktu izstrāde atbilstoši kosmētikas nozares tendencēm.

Projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 13 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1.jūnija līdz 2018.gada 31.decembrim. Kopējais ERAF atbalsta apjoms Projektam ir 3 206 250 EUR.

Projekta 1.2.1.1/16/A/006 īstenošanas periods noslēdzies 31.12.2018. Ar detalizētākām projekta atskaitēm iespējams iepazīties zemāk.

Projekta ietvaros AS MADARA Cosmetics īstenos sekojošus pētniecības projektus:
1. Augu un dabas vielu izpēte tehnoloģiskajos procesos un aplikācijā uz ādas un matiem kairinājuma un iedarbības novērtēšanai. (Pētniecības projekts Nr.8);
2. Koncentrētu aktīvo vielu ietekme uz ādas (Pētniecības projekts Nr.19).
3. Augu un dabas vielu izpēte to iedarbības un funkcionālajai novērtēšanai (Pētniecības projekts Nr.26).

AS MADARA Cosmetics pētījumu īstenošanas gaita:


Uzņēmums AS MADARA Cosmetics 20.04.2017. ir noslēdzis līgumu Nr.SKV-L-2017/215 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.


No 2016. gada 1. jūnija AS MADARA Cosmetics ir uzsākusi vairāku pētījumu īstenošanu projekta „Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” (projekta numurs – 1.2.1.1/16/A/006) (turpmāk tekstā – Projekts) ietvaros.

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

1) Farmācija, oriģinālzāles un ģenēriskās zāles – aktīvo medicīnas vielu izpēte jaunu t.sk. patentbrīvo medikamentu izstrādei, specifisku vielu novērtēšana konkrētu slimību ārstēšanai u.tml.;

2) Dabas vielu zāles, uztura bagātinātāji, funkcionālā kosmētika – jaunu kosmētikas produktu izstrāde atbilstoši kosmētikas nozares tendencēm.

Projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 13 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1.jūnija līdz 2018.gada 31.decembrim. Kopējais ERAF atbalsta apjoms Projektam ir 3 206 250 EUR.

Projekta 1.2.1.1/16/A/006 īstenošanas periods noslēdzies 31.12.2018. Ar detalizētākām projekta atskaitēm iespējams iepazīties zemāk.

Projekta ietvaros AS MADARA Cosmetics īstenos sekojošus pētniecības projektus:
1. Augu un dabas vielu izpēte tehnoloģiskajos procesos un aplikācijā uz ādas un matiem kairinājuma un iedarbības novērtēšanai. (Pētniecības projekts Nr.8);
2. Koncentrētu aktīvo vielu ietekme uz ādas (Pētniecības projekts Nr.19).
3. Augu un dabas vielu izpēte to iedarbības un funkcionālajai novērtēšanai (Pētniecības projekts Nr.26).

AS MADARA Cosmetics pētījumu īstenošanas gaita:

1. JAUNU KONSERVĒŠANAS RISINĀJUMU IZSTRĀDE
Apzināti tirgū esošie risinājumi dabīgu produktu konservēšanai (atbilstoši COSMOS standartam), novērtēts to teorētiskais kairinājuma potenciāls.

 

2. SPF PRODUKTU RISINĀJUMI DABĪGU PRODUKTU RECEPTŪRĀS
Apzināti tirgū pieejamie saules aizsargfiltri (atbilstoši COSMOS standartam). Veikti aplicēšanas testi, lai noteikti piemērotāko filtru, kas ādu nepadarītu baltu.

1. JAUNU KONSERVĒŠANAS RISINĀJUMU IZSTRĀDE
Veikta konservantu kombināciju saturošu produktu testēšana, izmantojot aplicēšanas metodi un izvērtējot konservanta kairināmības riskus. Atbilstoši konferencē iegūtajām zināšanām, papildus ir veikta dabīgas izcelsmes konservantu pastiprinātāju iestrāde receptūrās.

 

2. SPF PRODUKTU RISINĀJUMI DABĪGU PRODUKTU RECEPTŪRĀS
Veikta tehnoloģiskā procesa izstrāde un testa partijas ražošana. Veikta produkta konservanta efektivitātes pārbaude.
Atrasta in vitro metode, kas pielīdzināma in vivo metodes rezultātiem. Paraugu sagatavošana produkta sūtīšanai uz in vitro testiem un SPF noteikšanu.

1. JAUNU KONSERVĒŠANAS RISINĀJUMU IZSTRĀDE
Paraugu pasūtīšana un paraugu gatavošana stabilitātes un mikrobioloģijas testiem. Veikta konservantu kombināciju saturošu produktu testēšana, izmantojot aplicēšanas metodi un izvērtējot konservanta kairināmības riskus.

 

2. SPF PRODUKTU RISINĀJUMI DABĪGU PRODUKTU RECEPTŪRĀS
Izstrādāta gatava receptūra produktam ar SPF skaitli 25. Tiek gatavota oksīdu dokumentācija receptūras sertificēšanai COSMOS standartā. Alternatīvu oksīdu (kas būtu jau sertificēti COSMOS standartā) paraugu sūtīšana un testēšana.

1. JAUNU KONSERVĒŠANAS RISINĀJUMU IZSTRĀDE
Ir atrasta veiksmīga konservēšanas sistēma un iestrādāta vairākos atšķirīgos kosmētikas produktu tipos – želejas, krēmi. Tirgū palaisti vairāki produkti ar šo sistēmu (želejas, krēmi). Tiek meklēti risinājumi zema kairinājuma riska konservantu sistēma šķidriem produktiem (ūdens bāzes produktiem), lai tas tiktu veiksmīgi mikrobioloģiski aizsargāts un varētu nodrošināt produkta kvalitāti (līdz šim izmēģinātās sistēmas veido nogulsnes).

 

2. SPF PRODUKTU RISINĀJUMI DABĪGU PRODUKTU RECEPTŪRĀS
Izejot no zināmā izmantotā UV filtra daudzuma formulā, kam tika veikta SPF noteikšana, tiek veikts darbs pie zemas aizsardzības SPF produkta (SPF15) un vidējas aizsardzības SPF produkta (SPF30) izstrādes.
Tiek veikti izmēģinājumi, izmantojot eļļas, emolientus, vaskus, sviestus, lai veidotu produkta tekstūru, konsistenci, absorbciju atbilstoši izstrādes uzdevumam.

 

3. TEHNOLOĢISKO PROCESU IZSTRĀDE
Palielināts maksimālais ražošanas apjoms: 8 produktiem.
Palielināts apjoms uz ražošanas iekārtas: 11 produktiem.
Veiktas testa partijas un ieviesti ražošanas procesā: 10 jauni produkti.

1. JAUNU KONSERVĒŠANAS RISINĀJUMU IZSTRĀDE
Ir atrasta konservantu sistēma šķidrām emulsijām (serumi, fluīdi). Sistēma ir notestēta ādas kairināmības testā – rezultāti veiksmīgi un sistēma nav kairināmību izraisoša. Ir atrasta konservantu sistēma šķidriem produktiem (tonikiem).

 

2. SPF PRODUKTU RISINĀJUMI DABĪGU PRODUKTU RECEPTŪRĀS
Veiktas testa partijas 3 saules aizsargkrēmu produktiem.
Ir izstrādāti sejas UV aizsragkrēmi ar SPF 15 un veikta produktu toņu izstrāde “light”, “medium”. Ir izstrādātas UV aizsargkrēmu formulas ķermenim ar SPF 15 un SPF 30, kam tiek veikta aromāta izstrāde un krēmi tiks nodoti uz SPF noteikšanu.

 

3. TEHNOLOĢISKO PROCESU IZSTRĀDE
Veiktas testa partijas un ieviesti ražošanas procesā 9 jauni produkti.

1. JAUNU KONSERVĒŠANAS RISINĀJUMU IZSTRĀDE
Ir pabeigti stabilitātes novērtējumi izvēlētajām konservantu sistēmām šķidrām emulsijām (serumi, fluīdi) un šķidrajiem produktiem (toniki, micelārie ūdeņi), izmantojot produktu paātrinātās novecošanās testēšanas metodes, un rezultāti ir veiksmīgi – produkti stabilitātes testus iztur.

 

2. SPF PRODUKTU RISINĀJUMI DABĪGU PRODUKTU RECEPTŪRĀS
Noslēgta izstrāde sejas UV aizsragkrēmam ar SPF 30.

 

3. TEHNOLOĢISKO PROCESU IZSTRĀDE
Veiktas testa partijas un ieviesti ražošanas procesā: 31 jauns produkts.
SPF produktu ražošanas procesā izmēģināti 2 jauni ECOCERT mazgāšanas līdzekļi. Šie līdzekļi atzīti par efektīviem salīdzinājumā ar iepriekš izmantotajiem mazgāšanas līdzekļiem.

AS MADARA Cosmetics pētījumu īstenošanas gaita projektā Nr.8:

 

1. JAUNU KONSERVĒŠANAS RISINĀJUMU IZSTRĀDE
Tiek meklēts efektīvs konservēšanas risinājums produktiem, kas tiek pildīti blister iepakojumā (pakļauti atkārtotai transportēšanai, augstāks risks kādā no posmiem iegūt mikrobioloģisko piesārņojumu).

 

2. SPF PRODUKTU RISINĀJUMI DABĪGU PRODUKTU RECEPTŪRĀS
Tiek veikti stabilitātes testi šķidrākām emulsijām ar SPF 30. 
Tiek izstrādāti produkti ar SPF 50. 
Tiek izstrādāti produkti ar SPF 30, kas būtu piemēroti arī bērniem.

 

3. FUNKCIONĀLO MATU PRODUKTU IZEJVIELU IZPĒTE
Ir veikti in vitro testi prototipu formulām, noteiktas vēlamās vielu koncentrācijas, kuras izmantot paraugu gatavošanai tālākiem pētījuma posmiem – in vivo testiem.

 

4. TEHNOLOĢISKO PROCESU IZSTRĀDE
Veiktas testa partijas un ieviesti ražošanas procesā: 5 jauni produkti.

 

AS MADARA Cosmetics pētījumu īstenošanas gaita projektā Nr.19:

 

1. Veikta izpēte un izgatavots prototips eļļas produktam.

 

2. Veikta cenu aptauja un uzsākta in vitro testēšana eļļas vielai, lai noteiktu tās ķīmisko sastāvu un īpašības.

AS MADARA Cosmetics pētījumu īstenošanas gaita projektā Nr.8:

 

1. JAUNU KONSERVĒŠANAS RISINĀJUMU IZSTRĀDE
Tiek meklēts efektīvs konservēšanas risinājums produktiem, kas tiek pildīti blister iepakojumā (pakļauti atkārtotai transportēšanai, augstāks risks kādā no posmiem iegūt mikrobioloģisko piesārņojumu).

 

2. SPF PRODUKTU RISINĀJUMI DABĪGU PRODUKTU RECEPTŪRĀS
Tiek veikti stabilitātes testi šķidrākām emulsijām ar SPF 30.
Tiek izstrādāti produkti ar SPF 50.
Tiek izstrādāti produkti ar SPF 30, kas būtu piemēroti arī bērniem.

 

3. FUNKCIONĀLO MATU PRODUKTU IZEJVIELU IZPĒTE
Ir veikti in vitro testi prototipu formulām, noteiktas vēlamās vielu koncentrācijas, kuras izmantot paraugu gatavošanai tālākiem pētījuma posmiem – in vivo testiem.

 

4. TEHNOLOĢISKO PROCESU IZSTRĀDE
Veiktas testa partijas un ieviesti ražošanas procesā: 5 jauni produkti.AS MADARA Cosmetics pētījumu īstenošanas gaita projektā Nr.19:

 

1. Sagatavoti eļļas produkta paraugi in vivo izpētei.

 

2. Veikta cenu aptauja un uzsākta in vivo testēšana eļļas vielai, lai noteiktu tās iedarbību uz ādas.

AS MADARA Cosmetics pētījumu īstenošanas gaita projektā Nr.8:

 

1. JAUNU KONSERVĒŠANAS RISINĀJUMU IZSTRĀDE

Tiek meklēts efektīvs konservēšanas risinājums produktiem, kas tiek pildīti blister iepakojumā (pakļauti atkārtotai transportēšanai, augstāks risks kādā no posmiem iegūt mikrobioloģisko piesārņojumu).

Atrasts efektīvs konservēšanas risinājums micelārā ūdens produktam.

 

2. SPF PRODUKTU RISINĀJUMI DABĪGU PRODUKTU RECEPTŪRĀS

Noslēgti stabilitātes testi šķidrākām emulsijām ar SPF 30, SPF 20 un SPF 15.

 

3. FUNKCIONĀLO MATU PRODUKTU IZEJVIELU IZPĒTE

Ir veikti in vivo testi prototipu formulām. Rezultātā izstrādāti 3 produkti.

 

4. TEHNOLOĢISKO PROCESU IZSTRĀDE

Veiktas testa partijas un ieviesti ražošanas procesā: 17 jauni produkti.

Veiktas papildus testa partijas jauniem SPF produktiem.


AS MADARA Cosmetics pētījumu īstenošanas gaita projektā Nr.26:

 

1. AUGU VIELU FUNKCIJU IZPĒTE AKNES SKARTAS ĀDAS KOPŠANAI

Radītas 2 teorētiskās receptūras – 1 receptūra ir produktam, kas paredzēts ikdienas lietošanai un 1 receptūra produktam, kas paredzēts iekaisuma skartajām zonām aplicēšanai punktveidā. Produkti tālāk tiks dermatoloģiski testēti.

 

2. IZSTRĀDE SAULES AIZSARGPRODUKTIEM AR PAPILDFUNKCIJĀM

Ir izstrādāta 1 teorētiskā receptūra un pabeigti testi, lai laistu tirgū 1 SPF15 produktu ar tonējošo un mirdzuma efektu. Produktam ir veiksmīgi uzražota testa partija 2019. gada janvāra sākumā un ir veiksmīgi pārnests ražošanas process no laboratorijas uz ražošanu.

 

3. AUGU VIELU FUNKCIJU IZPĒTE DEKORATĪVĀS KOSMĒTIKAS PRODUKTĀ

Ir izstrādāta 1 teorētiskā receptūra lūpu balzāma formulai ar vēlamo produkta tekstūru, konsistenci un noturību, kā arī pabeigti papildus testi, lai produktu laistu tirgū 2019. gada rudenī.

AS MADARA Cosmetics iepirkumu saraksts:

Iepirkumi nepieciešami, lai MADARA Cosmetics piedalītos Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021.gada perioda programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” atklāta konkursa “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā” projektu iesniegumu atlasē.


Iepirkuma metode saskaņā ar 2017. gada 28. februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.


Iepirkuma priekšmeta aprakstus var lejuplādēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā:

1) Vakuuma apstrādes iekārta kosmētikas līdzekļu ražošanai;

2) Pulverveida vielu jaukšanas dzirnavas;

3) Paciņu pildīšanas un termoaizkausēšanas iekārta;;

4) Hidrauliskā pulveru prese.


Piedāvājumi jāiesniedz MADARA Cosmetics birojā Zeltiņu iela 131, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 līdz 11.06.2021. pl.17.00.

Iepirkums nepieciešams, lai MADARA Cosmetics piedalītos Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021.gada perioda programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” atklāta konkursa “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā” projektu iesniegumu atlasē.


Iepirkuma metode saskaņā ar 2017. gada 28. februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.


Iepirkuma priekšmeta aprakstus var lejuplādēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā:

1) Stāvpakas (doypack) maisiņu pildīšanas un termoaizkausēšanas iekārta.


Piedāvājumi jāiesniedz MADARA Cosmetics birojā Zeltiņu iela 131, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 līdz 15.06.2021. pl.17.00.

Iepirkums nepieciešams, lai MADARA Cosmetics piedalītos Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021.gada perioda programmas “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi” atklāta konkursa “Zaļo inovāciju un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu ieviešana ražošanā” projektu iesniegumu atlasē.


Iepirkuma metode saskaņā ar 2017. gada 28. februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.


Iepirkuma priekšmeta aprakstus var lejuplādēt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā:

1) Paciņu pildīšanas un termoaizkausēšanas iekārta.


Piedāvājums jāiesniedz MADARA Cosmetics birojā Zeltiņu iela 131, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 līdz 15.06.2021. pl.17.00.


Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 10/05/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

MADARA Cosmetics

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003844254

Adrese

Zeltiņu iela 131, Mārupe, Mārupes nov., Latvija, LV-2167

Tālruņa numurs(-i)

67860451

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds)

Valdes loceklis Uldis Iltners


2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Automatizēta kosmētikas produktu pildīšanas un aizvākošanas līnija


3. Līguma veids

Piegāde


4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Zeltiņu iela 131, Mārupe, Mārupes nov.

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/06/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena

170000 EUR


6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

24/05/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Zeltiņu iela 131, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167


7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra


8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošana


9. Cita informācija

-


10. Pievienotie dokumenti

PDF(iepirkuma priekšmeta apraksts)

https://pvs.iub.gov.lv/show/536800


Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 20/04/2018


1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

MADARA Cosmetics

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003844254

Adrese

Zeltiņu iela 131, Mārupe, Mārupes nov., Latvija, LV-2167

Tālruņa numurs(-i)

67860451

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds)

Valdes loceklis Uldis Iltners


2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Augstas veiktspējas tūbu pildīšanas iekārta kosmētikas līdzekļiem


3. Līguma veids

Piegāde


4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Zeltiņu iela 131, Mārupe, Mārupes nov.

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/03/2019


5. Iepirkuma paredzamā līgumcena

250000 EUR


6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

08/05/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Zeltiņu iela 131, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167


7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra


8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā"īstenošana


9. Cita informācija

-


10. Pievienotie dokumenti

PDF(iepirkuma priekšmeta apraksts)