MADARA Cosmetics ES Projekti

ES PROJEKTI

 

 No 2020. gada 15. maija AS MADARA Cosmetics ir uzsākusi pētījuma Jaunu kosmētisko līdzekļu izstrāde ar intereferonu aktivitāti modulējošu un antibakteriālu efektu un ražošanas tehnoloģiju izstrāde” īstenošanu projekta „Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” (projekta numurs – 1.2.1.1/18/A/005-18) (turpmāk tekstā – Projekts) ietvaros.


AS MADARA Cosmetics pētījumu īstenošanas gaita:

Ir izstrādātas divas bāzes formulas – nazolobiālais krēms un mutes dobuma kopšanas sprejs. Uzsākta aktīvo funkcionālo izejvielu literatūras izpēte un teorētiskās bāzes formulas izveide dezodoranta izstrādes uzsākšanai.

No 2019. gada 1. novembra AS MADARA Cosmetics ir uzsākusi pētījuma “Jaunu kosmētisko līdzekļu izstrāde ar C vitamīnu un ražošanas tehnoloģijas izstrāde” īstenošanu projekta „Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” (projekta numurs – 1.2.1.1/18/A/005) (turpmāk tekstā – Projekts) ietvaros.


AS MADARA Cosmetics pētījumu īstenošanas gaita:

Ir veikta askorbilglikozīda noteikšana izstrādātajā krēmā, izvirzītā prasība ir izpildīta. Veicam produkta dermatoloģisko testēšanu.

C vitamīns iestrādāts bāzē, iegūta stabila formula. Notiek darbs pie bāzes sensorajām īpašībām.

Veikta literatūras priekšizpēte par C vitamīna biopieejamību caur ādu un atlasīta atbilstoša izejviela, kas no cenas minimālā iepirkuma apjoma ir atbilstoša mūsu paredzamajām izlietošanas vajadzībām. Ir sagatavoti pirmie laboratorijas paraugi.


No 2019. gada 1. novembra AS MADARA Cosmetics ir uzsākusi pētījuma “Augu un organisko vielu īpašību izpēte saules aizsardzības produktu izstrādē” īstenošanu projekta „VMKC” (projekta numurs – 1.2.1.1/18/A/007) (turpmāk tekstā – Projekts) ietvaros.


AS MADARA Cosmetics pētījumu īstenošanas gaita:

Ir izstrādāta receptūra ar atbilstošu SPF skaiti, bet kas nav pietiekami ērta lietošanai. Līdz ar to, sākta jauna tipa formulas izstrāde cietākas formas produktam, kas būs ērtāka gala patērētājam.

Turpināts darbs pie laboratorijas paraugu gatavošanas, vairāki paraugi nosūtīti uz invitro SPF skaitļa noteikšanu.

Laboratorijā tiek gatavoti produkta bāzes paraugi, iestrādājot UV filtrus. Tiek izmēģināti vairāki UV filtru veidi un kombinācijas. Papildus, tiek atlasītas aktīvās vielas, ko iestrādāt produktā.

Ir veikta literatūras izpēte par UV filtru risinājumiem, izvēlētas UV filtru kombinācijas un pasūtīti to paraugi. Papildus tam ir apzināti izvēlēto UV filtru iestrādes procesi emulsijā.


No 2019. gada 1. marta AS MADARA Cosmetics ir uzsākusi pētījuma “Dabīgās funkcionālās kosmētikas sastāva un ražošanas tehnoloģisko risinājumu izstrāde“ īstenošanu projekta „Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” (projekta numurs – 1.2.1.1/18/A/005) (turpmāk tekstā – Projekts) ietvaros.


AS MADARA Cosmetics pētījumu īstenošanas gaita:

Veikta zobu pastu stabilitātes testēšana un izvērtējums. Pabeigta aktīvo vielu izpēte celulīta līnijas produktiem, atrastas efektīvas aktīvo vielu koncentrācijas. Norit darbs pie paraugu gatavošanas laboratorijā, sensorikas un stabilitātes un sākta aktīvo izejvielu iestrāde.

Notiek darbs pie dažādu smaržu iestrādes zobu pastu bāzē. Tiek turpināts izejvielu atlases process, ko iestrādāt pretcelulīta produkta, sākts darbs pie produkta bāzes izstrādes.

Ir veikta literatūras un patentu analīze par zobu emalju balinošām izejvielām, notiek darbs pie izejviela iegādes iespējām. Ir veikta dažādu aromātu iestrāde zobu pastu bāzē un veicam testēšanas fokugrupā aromāta tālākai virzīšanai. Ir veikti tehnoloģisko procesu uzlabojumi, lai panāktu kvalitatīvu izjevielu pievienošanu un optimizētu ražošanas laika ilgumu.
Papildus tam, ir veikta literatūras analīze par dabīgas izcelsmes izejvielām ar pretcelulīta aktivitāti. Šobrīd, balstoties uz litearatūras datiem, notiek izejvielu izvēles process, ko pievienot produktā, lai tas būtu funkcionāli efektīvs un piemērots izvēlētajai produkta bāzes formulai.

Tiek veikta literatūras izpēte augu aktīvajām vielām, notiek paraugu garšas un smaržas testēšana.

Ir izvēlētas zobu pastas bāzei piemērotākās bāzes izejvielas, tiek strādāts pie produkta sensorās abrazivitātes sajūtas, putojošās un attīrošās funkcijas.


No 2019. gada 1. marta AS MADARA Cosmetics ir uzsākusi pētījuma “Efektīvu augu un organiskās izcelsmes vielu izpēte jaunu dekoratīvās kosmētikas produktu izstrādei un ražošanas procesu apgūšana, augu bāzes plastmasas iepakojumu izpēte” īstenošanu projekta „VMKC” (projekta numurs – 1.2.1.1/18/A/007) (turpmāk tekstā – Projekts) ietvaros.


AS MADARA Cosmetics pētījumu īstenošanas gaita:

Turpinās darbs pie tušas formulas izstrādes, uzacu un skropstu seruma, tā iedarbības novērtējums testēšanas grupā. Uzsākta cieto lūpu krāsu izstrāde.

Uzražota uzacu un skropstu seruma testa partija, ir veiksmīgs produkta konservantu efektivitātes tests, tiek veikta produkta testēšana mazā cilvēku grupā. Tiek turpināts darbs pie skropstu tušas formulas, tiek veikta pirmo paraugu testēšana testēšanas grupās.

Veikta jaunu produktu formulu izstrāde laboratorijā, veikti formulu stabilitātes testi, efektivitātes testi testa grupā, atlasīti augu plastmasas iepakojumu risinājumi 2 produktu veidiem.

Ir izstrādāti vairāku produktu tehnoloģiskie procesi, īstenots scale up process ražošanā un veikti toņu atkārtojamības testi. Turpinās darbs pie jaunu produktu izstrādes un augu bāzes plastmasas izpētes.

Visas līdz šim laboratorijā izstrādātās formulas ir izgājušas dažāda veida kvalitātes testus un pārnestas no laboratorijas uz ražošanu mazos apjomos, uzsākts darbs pie jaunām produktu formulām.

Izstrādātas dabīgas un vegānas teorētiskās bāzes formulas vairāku tipu make-up produktiem, tiek veikta teorētisko receptūru gatavošana laboratorijas apstākļos.


Uzņēmums AS MADARA Cosmetics 20.04.2017. ir noslēdzis līgumu Nr.SKV-L-2017/215 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.


No 2016. gada 1. jūnija AS MADARA Cosmetics ir uzsākusi vairāku pētījumu īstenošanu projekta „Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” (projekta numurs – 1.2.1.1/16/A/006) (turpmāk tekstā – Projekts) ietvaros.

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

1) Farmācija, oriģinālzāles un ģenēriskās zāles – aktīvo medicīnas vielu izpēte jaunu t.sk. patentbrīvo medikamentu izstrādei, specifisku vielu novērtēšana konkrētu slimību ārstēšanai u.tml.;

2) Dabas vielu zāles, uztura bagātinātāji, funkcionālā kosmētika – jaunu kosmētikas produktu izstrāde atbilstoši kosmētikas nozares tendencēm.

Projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 13 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1.jūnija līdz 2018.gada 31.decembrim. Kopējais ERAF atbalsta apjoms Projektam ir 3 206 250 EUR.

Projekta 1.2.1.1/16/A/006 īstenošanas periods noslēdzies 31.12.2018. Ar detalizētākām projekta atskaitēm iespējams iepazīties zemāk.

Projekta ietvaros AS MADARA Cosmetics īstenos sekojošus pētniecības projektus:
1. Augu un dabas vielu izpēte tehnoloģiskajos procesos un aplikācijā uz ādas un matiem kairinājuma un iedarbības novērtēšanai. (Pētniecības projekts Nr.8);
2. Koncentrētu aktīvo vielu ietekme uz ādas (Pētniecības projekts Nr.19).
3. Augu un dabas vielu izpēte to iedarbības un funkcionālajai novērtēšanai (Pētniecības projekts Nr.26).

AS MADARA Cosmetics pētījumu īstenošanas gaita:

1. JAUNU KONSERVĒŠANAS RISINĀJUMU IZSTRĀDE
Apzināti tirgū esošie risinājumi dabīgu produktu konservēšanai (atbilstoši COSMOS standartam), novērtēts to teorētiskais kairinājuma potenciāls.

 

2. SPF PRODUKTU RISINĀJUMI DABĪGU PRODUKTU RECEPTŪRĀS
Apzināti tirgū pieejamie saules aizsargfiltri (atbilstoši COSMOS standartam). Veikti aplicēšanas testi, lai noteikti piemērotāko filtru, kas ādu nepadarītu baltu.

1. JAUNU KONSERVĒŠANAS RISINĀJUMU IZSTRĀDE
Veikta konservantu kombināciju saturošu produktu testēšana, izmantojot aplicēšanas metodi un izvērtējot konservanta kairināmības riskus. Atbilstoši konferencē iegūtajām zināšanām, papildus ir veikta dabīgas izcelsmes konservantu pastiprinātāju iestrāde receptūrās.

 

2. SPF PRODUKTU RISINĀJUMI DABĪGU PRODUKTU RECEPTŪRĀS
Veikta tehnoloģiskā procesa izstrāde un testa partijas ražošana. Veikta produkta konservanta efektivitātes pārbaude.
Atrasta in vitro metode, kas pielīdzināma in vivo metodes rezultātiem. Paraugu sagatavošana produkta sūtīšanai uz in vitro testiem un SPF noteikšanu.

1. JAUNU KONSERVĒŠANAS RISINĀJUMU IZSTRĀDE
Paraugu pasūtīšana un paraugu gatavošana stabilitātes un mikrobioloģijas testiem. Veikta konservantu kombināciju saturošu produktu testēšana, izmantojot aplicēšanas metodi un izvērtējot konservanta kairināmības riskus.

 

2. SPF PRODUKTU RISINĀJUMI DABĪGU PRODUKTU RECEPTŪRĀS
Izstrādāta gatava receptūra produktam ar SPF skaitli 25. Tiek gatavota oksīdu dokumentācija receptūras sertificēšanai COSMOS standartā. Alternatīvu oksīdu (kas būtu jau sertificēti COSMOS standartā) paraugu sūtīšana un testēšana.

1. JAUNU KONSERVĒŠANAS RISINĀJUMU IZSTRĀDE
Ir atrasta veiksmīga konservēšanas sistēma un iestrādāta vairākos atšķirīgos kosmētikas produktu tipos – želejas, krēmi. Tirgū palaisti vairāki produkti ar šo sistēmu (želejas, krēmi). Tiek meklēti risinājumi zema kairinājuma riska konservantu sistēma šķidriem produktiem (ūdens bāzes produktiem), lai tas tiktu veiksmīgi mikrobioloģiski aizsargāts un varētu nodrošināt produkta kvalitāti (līdz šim izmēģinātās sistēmas veido nogulsnes).

 

2. SPF PRODUKTU RISINĀJUMI DABĪGU PRODUKTU RECEPTŪRĀS
Izejot no zināmā izmantotā UV filtra daudzuma formulā, kam tika veikta SPF noteikšana, tiek veikts darbs pie zemas aizsardzības SPF produkta (SPF15) un vidējas aizsardzības SPF produkta (SPF30) izstrādes.
Tiek veikti izmēģinājumi, izmantojot eļļas, emolientus, vaskus, sviestus, lai veidotu produkta tekstūru, konsistenci, absorbciju atbilstoši izstrādes uzdevumam.

 

3. TEHNOLOĢISKO PROCESU IZSTRĀDE
Palielināts maksimālais ražošanas apjoms: 8 produktiem.
Palielināts apjoms uz ražošanas iekārtas: 11 produktiem.
Veiktas testa partijas un ieviesti ražošanas procesā: 10 jauni produkti.

1. JAUNU KONSERVĒŠANAS RISINĀJUMU IZSTRĀDE
Ir atrasta konservantu sistēma šķidrām emulsijām (serumi, fluīdi). Sistēma ir notestēta ādas kairināmības testā – rezultāti veiksmīgi un sistēma nav kairināmību izraisoša. Ir atrasta konservantu sistēma šķidriem produktiem (tonikiem).

 

2. SPF PRODUKTU RISINĀJUMI DABĪGU PRODUKTU RECEPTŪRĀS
Veiktas testa partijas 3 saules aizsargkrēmu produktiem.
Ir izstrādāti sejas UV aizsragkrēmi ar SPF 15 un veikta produktu toņu izstrāde “light”, “medium”. Ir izstrādātas UV aizsargkrēmu formulas ķermenim ar SPF 15 un SPF 30, kam tiek veikta aromāta izstrāde un krēmi tiks nodoti uz SPF noteikšanu.

 

3. TEHNOLOĢISKO PROCESU IZSTRĀDE
Veiktas testa partijas un ieviesti ražošanas procesā 9 jauni produkti.

1. JAUNU KONSERVĒŠANAS RISINĀJUMU IZSTRĀDE
Ir pabeigti stabilitātes novērtējumi izvēlētajām konservantu sistēmām šķidrām emulsijām (serumi, fluīdi) un šķidrajiem produktiem (toniki, micelārie ūdeņi), izmantojot produktu paātrinātās novecošanās testēšanas metodes, un rezultāti ir veiksmīgi – produkti stabilitātes testus iztur.

 

2. SPF PRODUKTU RISINĀJUMI DABĪGU PRODUKTU RECEPTŪRĀS
Noslēgta izstrāde sejas UV aizsragkrēmam ar SPF 30.

 

3. TEHNOLOĢISKO PROCESU IZSTRĀDE
Veiktas testa partijas un ieviesti ražošanas procesā: 31 jauns produkts.
SPF produktu ražošanas procesā izmēģināti 2 jauni ECOCERT mazgāšanas līdzekļi. Šie līdzekļi atzīti par efektīviem salīdzinājumā ar iepriekš izmantotajiem mazgāšanas līdzekļiem.

AS MADARA Cosmetics pētījumu īstenošanas gaita projektā Nr.8:

 

1. JAUNU KONSERVĒŠANAS RISINĀJUMU IZSTRĀDE
Tiek meklēts efektīvs konservēšanas risinājums produktiem, kas tiek pildīti blister iepakojumā (pakļauti atkārtotai transportēšanai, augstāks risks kādā no posmiem iegūt mikrobioloģisko piesārņojumu).

 

2. SPF PRODUKTU RISINĀJUMI DABĪGU PRODUKTU RECEPTŪRĀS
Tiek veikti stabilitātes testi šķidrākām emulsijām ar SPF 30. 
Tiek izstrādāti produkti ar SPF 50. 
Tiek izstrādāti produkti ar SPF 30, kas būtu piemēroti arī bērniem.

 

3. FUNKCIONĀLO MATU PRODUKTU IZEJVIELU IZPĒTE
Ir veikti in vitro testi prototipu formulām, noteiktas vēlamās vielu koncentrācijas, kuras izmantot paraugu gatavošanai tālākiem pētījuma posmiem – in vivo testiem.

 

4. TEHNOLOĢISKO PROCESU IZSTRĀDE
Veiktas testa partijas un ieviesti ražošanas procesā: 5 jauni produkti.

 

AS MADARA Cosmetics pētījumu īstenošanas gaita projektā Nr.19:

 

1. Veikta izpēte un izgatavots prototips eļļas produktam.

 

2. Veikta cenu aptauja un uzsākta in vitro testēšana eļļas vielai, lai noteiktu tās ķīmisko sastāvu un īpašības.

AS MADARA Cosmetics pētījumu īstenošanas gaita projektā Nr.8:

 

1. JAUNU KONSERVĒŠANAS RISINĀJUMU IZSTRĀDE
Tiek meklēts efektīvs konservēšanas risinājums produktiem, kas tiek pildīti blister iepakojumā (pakļauti atkārtotai transportēšanai, augstāks risks kādā no posmiem iegūt mikrobioloģisko piesārņojumu).

 

2. SPF PRODUKTU RISINĀJUMI DABĪGU PRODUKTU RECEPTŪRĀS
Tiek veikti stabilitātes testi šķidrākām emulsijām ar SPF 30.
Tiek izstrādāti produkti ar SPF 50.
Tiek izstrādāti produkti ar SPF 30, kas būtu piemēroti arī bērniem.

 

3. FUNKCIONĀLO MATU PRODUKTU IZEJVIELU IZPĒTE
Ir veikti in vitro testi prototipu formulām, noteiktas vēlamās vielu koncentrācijas, kuras izmantot paraugu gatavošanai tālākiem pētījuma posmiem – in vivo testiem.

 

4. TEHNOLOĢISKO PROCESU IZSTRĀDE
Veiktas testa partijas un ieviesti ražošanas procesā: 5 jauni produkti.AS MADARA Cosmetics pētījumu īstenošanas gaita projektā Nr.19:

 

1. Sagatavoti eļļas produkta paraugi in vivo izpētei.

 

2. Veikta cenu aptauja un uzsākta in vivo testēšana eļļas vielai, lai noteiktu tās iedarbību uz ādas.

AS MADARA Cosmetics pētījumu īstenošanas gaita projektā Nr.8:

 

1. JAUNU KONSERVĒŠANAS RISINĀJUMU IZSTRĀDE

Tiek meklēts efektīvs konservēšanas risinājums produktiem, kas tiek pildīti blister iepakojumā (pakļauti atkārtotai transportēšanai, augstāks risks kādā no posmiem iegūt mikrobioloģisko piesārņojumu).

Atrasts efektīvs konservēšanas risinājums micelārā ūdens produktam.

 

2. SPF PRODUKTU RISINĀJUMI DABĪGU PRODUKTU RECEPTŪRĀS

Noslēgti stabilitātes testi šķidrākām emulsijām ar SPF 30, SPF 20 un SPF 15.

 

3. FUNKCIONĀLO MATU PRODUKTU IZEJVIELU IZPĒTE

Ir veikti in vivo testi prototipu formulām. Rezultātā izstrādāti 3 produkti.

 

4. TEHNOLOĢISKO PROCESU IZSTRĀDE

Veiktas testa partijas un ieviesti ražošanas procesā: 17 jauni produkti.

Veiktas papildus testa partijas jauniem SPF produktiem.


AS MADARA Cosmetics pētījumu īstenošanas gaita projektā Nr.26:

 

1. AUGU VIELU FUNKCIJU IZPĒTE AKNES SKARTAS ĀDAS KOPŠANAI

Radītas 2 teorētiskās receptūras – 1 receptūra ir produktam, kas paredzēts ikdienas lietošanai un 1 receptūra produktam, kas paredzēts iekaisuma skartajām zonām aplicēšanai punktveidā. Produkti tālāk tiks dermatoloģiski testēti.

 

2. IZSTRĀDE SAULES AIZSARGPRODUKTIEM AR PAPILDFUNKCIJĀM

Ir izstrādāta 1 teorētiskā receptūra un pabeigti testi, lai laistu tirgū 1 SPF15 produktu ar tonējošo un mirdzuma efektu. Produktam ir veiksmīgi uzražota testa partija 2019. gada janvāra sākumā un ir veiksmīgi pārnests ražošanas process no laboratorijas uz ražošanu.

 

3. AUGU VIELU FUNKCIJU IZPĒTE DEKORATĪVĀS KOSMĒTIKAS PRODUKTĀ

Ir izstrādāta 1 teorētiskā receptūra lūpu balzāma formulai ar vēlamo produkta tekstūru, konsistenci un noturību, kā arī pabeigti papildus testi, lai produktu laistu tirgū 2019. gada rudenī.

AS MADARA Cosmetics iepirkumu saraksts:


Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 10/05/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

MADARA Cosmetics

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003844254

Adrese

Zeltiņu iela 131, Mārupe, Mārupes nov., Latvija, LV-2167

Tālruņa numurs(-i)

67860451

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds)

Valdes loceklis Uldis Iltners


2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Automatizēta kosmētikas produktu pildīšanas un aizvākošanas līnija


3. Līguma veids

Piegāde


4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Zeltiņu iela 131, Mārupe, Mārupes nov.

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/06/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena

170000 EUR


6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

24/05/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Zeltiņu iela 131, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167


7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra


8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošana


9. Cita informācija

-


10. Pievienotie dokumenti

PDF(iepirkuma priekšmeta apraksts)

https://pvs.iub.gov.lv/show/536800


Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 20/04/2018


1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

MADARA Cosmetics

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003844254

Adrese

Zeltiņu iela 131, Mārupe, Mārupes nov., Latvija, LV-2167

Tālruņa numurs(-i)

67860451

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds)

Valdes loceklis Uldis Iltners


2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Augstas veiktspējas tūbu pildīšanas iekārta kosmētikas līdzekļiem


3. Līguma veids

Piegāde


4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Zeltiņu iela 131, Mārupe, Mārupes nov.

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/03/2019


5. Iepirkuma paredzamā līgumcena

250000 EUR


6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

08/05/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Zeltiņu iela 131, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167


7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra


8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā"īstenošana


9. Cita informācija

-


10. Pievienotie dokumenti

PDF(iepirkuma priekšmeta apraksts)