MADARA Cosmetics ES Projekti

ES PROJEKTI

 

 Uzņēmums AS MADARA Cosmetics 20.04.2017. ir noslēdzis līgumu Nr.SKV-L-2017/215 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.


No 2016. gada 1. jūnija AS MADARA Cosmetics ir uzsākusi vairāku pētījumu īstenošanu projekta „Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” (projekta numurs – 1.2.1.1/16/A/006) (turpmāk tekstā – Projekts) ietvaros.

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

1) Farmācija, oriģinālzāles un ģenēriskās zāles – aktīvo medicīnas vielu izpēte jaunu t.sk. patentbrīvo medikamentu izstrādei, specifisku vielu novērtēšana konkrētu slimību ārstēšanai u.tml.;

2) Dabas vielu zāles, uztura bagātinātāji, funkcionālā kosmētika – jaunu kosmētikas produktu izstrāde atbilstoši kosmētikas nozares tendencēm.

Projekta mērķis ir atbalstīt vismaz 13 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekts tiek īstenots no 2016.gada 1.jūnija līdz 2018.gada 31.decembrim. Kopējais ERAF atbalsta apjoms Projektam ir 3 206 250 EUR.


Projekta ietvaros AS MADARA Cosmetics īstenos sekojošus pētniecības projektus:
1. Augu un dabas vielu izpēte tehnoloģiskajos procesos un aplikācijā uz ādas un matiem kairinājuma un iedarbības novērtēšanai. (Pētniecības projekts Nr.8);
2. Koncentrētu aktīvo vielu ietekme uz ādas (Pētniecības projekts Nr.19).


AS MADARA Cosmetics pētījumu īstenošanas gaita:


1. JAUNU KONSERVĒŠANAS RISINĀJUMU IZSTRĀDE
Apzināti tirgū esošie risinājumi dabīgu produktu konservēšanai (atbilstoši COSMOS standartam), novērtēts to teorētiskais kairinājuma potenciāls.

 

2. SPF PRODUKTU RISINĀJUMI DABĪGU PRODUKTU RECEPTŪRĀS
Apzināti tirgū pieejamie saules aizsargfiltri (atbilstoši COSMOS standartam). Veikti aplicēšanas testi, lai noteikti piemērotāko filtru, kas ādu nepadarītu baltu.

1. JAUNU KONSERVĒŠANAS RISINĀJUMU IZSTRĀDE
Veikta konservantu kombināciju saturošu produktu testēšana, izmantojot aplicēšanas metodi un izvērtējot konservanta kairināmības riskus. Atbilstoši konferencē iegūtajām zināšanām, papildus ir veikta dabīgas izcelsmes konservantu pastiprinātāju iestrāde receptūrās.

 

2. SPF PRODUKTU RISINĀJUMI DABĪGU PRODUKTU RECEPTŪRĀS
Veikta tehnoloģiskā procesa izstrāde un testa partijas ražošana. Veikta produkta konservanta efektivitātes pārbaude.
Atrasta in vitro metode, kas pielīdzināma in vivo metodes rezultātiem. Paraugu sagatavošana produkta sūtīšanai uz in vitro testiem un SPF noteikšanu.

1. JAUNU KONSERVĒŠANAS RISINĀJUMU IZSTRĀDE
Paraugu pasūtīšana un paraugu gatavošana stabilitātes un mikrobioloģijas testiem. Veikta konservantu kombināciju saturošu produktu testēšana, izmantojot aplicēšanas metodi un izvērtējot konservanta kairināmības riskus.

 

2. SPF PRODUKTU RISINĀJUMI DABĪGU PRODUKTU RECEPTŪRĀS
Izstrādāta gatava receptūra produktam ar SPF skaitli 25. Tiek gatavota oksīdu dokumentācija receptūras sertificēšanai COSMOS standartā. Alternatīvu oksīdu (kas būtu jau sertificēti COSMOS standartā) paraugu sūtīšana un testēšana.

1. JAUNU KONSERVĒŠANAS RISINĀJUMU IZSTRĀDE
Ir atrasta veiksmīga konservēšanas sistēma un iestrādāta vairākos atšķirīgos kosmētikas produktu tipos – želejas, krēmi. Tirgū palaisti vairāki produkti ar šo sistēmu (želejas, krēmi). Tiek meklēti risinājumi zema kairinājuma riska konservantu sistēma šķidriem produktiem (ūdens bāzes produktiem), lai tas tiktu veiksmīgi mikrobioloģiski aizsargāts un varētu nodrošināt produkta kvalitāti (līdz šim izmēģinātās sistēmas veido nogulsnes).

 

2. SPF PRODUKTU RISINĀJUMI DABĪGU PRODUKTU RECEPTŪRĀS
Izejot no zināmā izmantotā UV filtra daudzuma formulā, kam tika veikta SPF noteikšana, tiek veikts darbs pie zemas aizsardzības SPF produkta (SPF15) un vidējas aizsardzības SPF produkta (SPF30) izstrādes.
Tiek veikti izmēģinājumi, izmantojot eļļas, emolientus, vaskus, sviestus, lai veidotu produkta tekstūru, konsistenci, absorbciju atbilstoši izstrādes uzdevumam.

 

3. TEHNOLOĢISKO PROCESU IZSTRĀDE
Palielināts maksimālais ražošanas apjoms: 8 produktiem.
Palielināts apjoms uz ražošanas iekārtas: 11 produktiem.
Veiktas testa partijas un ieviesti ražošanas procesā: 10 jauni produkti.

1. JAUNU KONSERVĒŠANAS RISINĀJUMU IZSTRĀDE
Ir atrasta konservantu sistēma šķidrām emulsijām (serumi, fluīdi). Sistēma ir notestēta ādas kairināmības testā – rezultāti veiksmīgi un sistēma nav kairināmību izraisoša. Ir atrasta konservantu sistēma šķidriem produktiem (tonikiem).

 

2. SPF PRODUKTU RISINĀJUMI DABĪGU PRODUKTU RECEPTŪRĀS
Veiktas testa partijas 3 saules aizsargkrēmu produktiem.
Ir izstrādāti sejas UV aizsragkrēmi ar SPF 15 un veikta produktu toņu izstrāde “light”, “medium”. Ir izstrādātas UV aizsargkrēmu formulas ķermenim ar SPF 15 un SPF 30, kam tiek veikta aromāta izstrāde un krēmi tiks nodoti uz SPF noteikšanu.

 

3. TEHNOLOĢISKO PROCESU IZSTRĀDE
Veiktas testa partijas un ieviesti ražošanas procesā 9 jauni produkti.

1. JAUNU KONSERVĒŠANAS RISINĀJUMU IZSTRĀDE
Ir pabeigti stabilitātes novērtējumi izvēlētajām konservantu sistēmām šķidrām emulsijām (serumi, fluīdi) un šķidrajiem produktiem (toniki, micelārie ūdeņi), izmantojot produktu paātrinātās novecošanās testēšanas metodes, un rezultāti ir veiksmīgi – produkti stabilitātes testus iztur.

 

2. SPF PRODUKTU RISINĀJUMI DABĪGU PRODUKTU RECEPTŪRĀS
Noslēgta izstrāde sejas UV aizsragkrēmam ar SPF 30.

 

3. TEHNOLOĢISKO PROCESU IZSTRĀDE
Veiktas testa partijas un ieviesti ražošanas procesā: 31 jauns produkts.
SPF produktu ražošanas procesā izmēģināti 2 jauni ECOCERT mazgāšanas līdzekļi. Šie līdzekļi atzīti par efektīviem salīdzinājumā ar iepriekš izmantotajiem mazgāšanas līdzekļiem.

AS MADARA Cosmetics pētījumu īstenošanas gaita projektā Nr.8:

 

1. JAUNU KONSERVĒŠANAS RISINĀJUMU IZSTRĀDE
Tiek meklēts efektīvs konservēšanas risinājums produktiem, kas tiek pildīti blister iepakojumā (pakļauti atkārtotai transportēšanai, augstāks risks kādā no posmiem iegūt mikrobioloģisko piesārņojumu).

 

2. SPF PRODUKTU RISINĀJUMI DABĪGU PRODUKTU RECEPTŪRĀS
Tiek veikti stabilitātes testi šķidrākām emulsijām ar SPF 30. 
Tiek izstrādāti produkti ar SPF 50. 
Tiek izstrādāti produkti ar SPF 30, kas būtu piemēroti arī bērniem.

 

3. FUNKCIONĀLO MATU PRODUKTU IZEJVIELU IZPĒTE
Ir veikti in vitro testi prototipu formulām, noteiktas vēlamās vielu koncentrācijas, kuras izmantot paraugu gatavošanai tālākiem pētījuma posmiem – in vivo testiem.

 

4. TEHNOLOĢISKO PROCESU IZSTRĀDE
Veiktas testa partijas un ieviesti ražošanas procesā: 5 jauni produkti.

 

AS MADARA Cosmetics pētījumu īstenošanas gaita projektā Nr.19:

 

1. Veikta izpēte un izgatavots prototips eļļas produktam.

 

2. Veikta cenu aptauja un uzsākta in vitro testēšana eļļas vielai, lai noteiktu tās ķīmisko sastāvu un īpašības.

AS MADARA Cosmetics pētījumu īstenošanas gaita projektā Nr.8:

 

1. JAUNU KONSERVĒŠANAS RISINĀJUMU IZSTRĀDE
Tiek meklēts efektīvs konservēšanas risinājums produktiem, kas tiek pildīti blister iepakojumā (pakļauti atkārtotai transportēšanai, augstāks risks kādā no posmiem iegūt mikrobioloģisko piesārņojumu).

 

2. SPF PRODUKTU RISINĀJUMI DABĪGU PRODUKTU RECEPTŪRĀS
Tiek veikti stabilitātes testi šķidrākām emulsijām ar SPF 30.
Tiek izstrādāti produkti ar SPF 50.
Tiek izstrādāti produkti ar SPF 30, kas būtu piemēroti arī bērniem.

 

3. FUNKCIONĀLO MATU PRODUKTU IZEJVIELU IZPĒTE
Ir veikti in vitro testi prototipu formulām, noteiktas vēlamās vielu koncentrācijas, kuras izmantot paraugu gatavošanai tālākiem pētījuma posmiem – in vivo testiem.

 

4. TEHNOLOĢISKO PROCESU IZSTRĀDE
Veiktas testa partijas un ieviesti ražošanas procesā: 5 jauni produkti.AS MADARA Cosmetics pētījumu īstenošanas gaita projektā Nr.19:

 

1. Sagatavoti eļļas produkta paraugi in vivo izpētei.

 

2. Veikta cenu aptauja un uzsākta in vivo testēšana eļļas vielai, lai noteiktu tās iedarbību uz ādas.

AS MADARA Cosmetics iepirkumu saraksts:


Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 10/05/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

MADARA Cosmetics

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003844254

Adrese

Zeltiņu iela 131, Mārupe, Mārupes nov., Latvija, LV-2167

Tālruņa numurs(-i)

67860451

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds)

Valdes loceklis Uldis Iltners


2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Automatizēta kosmētikas produktu pildīšanas un aizvākošanas līnija


3. Līguma veids

Piegāde


4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Zeltiņu iela 131, Mārupe, Mārupes nov.

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/06/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena

170000 EUR


6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

24/05/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Zeltiņu iela 131, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167


7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra


8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošana


9. Cita informācija

-


10. Pievienotie dokumenti

PDF(iepirkuma priekšmeta apraksts)

https://pvs.iub.gov.lv/show/536800


Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 20/04/2018


1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

MADARA Cosmetics

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003844254

Adrese

Zeltiņu iela 131, Mārupe, Mārupes nov., Latvija, LV-2167

Tālruņa numurs(-i)

67860451

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds)

Valdes loceklis Uldis Iltners


2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Augstas veiktspējas tūbu pildīšanas iekārta kosmētikas līdzekļiem


3. Līguma veids

Piegāde


4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Zeltiņu iela 131, Mārupe, Mārupes nov.

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/03/2019


5. Iepirkuma paredzamā līgumcena

250000 EUR


6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

08/05/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Zeltiņu iela 131, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167


7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra


8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā"īstenošana


9. Cita informācija

-


10. Pievienotie dokumenti

PDF(iepirkuma priekšmeta apraksts)