Par darījumiem saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībāmi

Iekšējā informācija, 2018-12-13 13:18 CET (GLOBE NEWSWIRE)

AS MADARA Cosmetics ir saņēmusi Oy Transmeri Group Ab paziņojumu par darījumiem ar uzņēmuma akcijām. Oy Transmeri Group Ab ir cieši saistīts ar personu, veic pārvaldības pienākumus – AS MADARA Cosmetics padomes locekli Anu Pauliina Koskinen.

Darījuma rezultātā Oy Transmeri Group Ab pieder 23,09% no AS MADARA Cosmetics kopējā akciju skaita.

Ar saņemto paziņojumu var iepazīties šī ziņojuma pielikumā.

--

AS Madara Cosmetics akcijas ir atļauts tirgot Nasdaq Baltic First North Market.

AS Madara Cosmetics sertificētais konsultants ir AS LHV Banka.