Par darījumiem saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām

Iekšējā informācija, 2018-12-21 08:06 CET (GLOBE NEWSWIRE)

AS MADARA Cosmetics ir saņēmusi padomes priekšsēdētājas Zanes Tamanes paziņojumu par darījumu ar uzņēmuma akcijām.

Darījuma rezultātā Zanei Tamanei pieder 9,64% no AS MADARA Cosmetics kopējā akciju skaita.

Ar saņemto paziņojumu var iepazīties šī ziņojuma pielikumā (1) un pielikumā (2).

--

AS Madara Cosmetics akcijas ir atļauts tirgot Nasdaq Baltic First North Market.

AS Madara Cosmetics sertificētais konsultants ir AS LHV Banka.