Par darījumiem saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām

Iekšējā informācija, 2018-12-21 08:25 CET (GLOBE NEWSWIRE)

AS MADARA Cosmetics ir saņēmusi valdes locekļa Ulda Iltnera paziņojumu par darījumiem ar uzņēmuma akcijām.

Darījumu rezultātā Uldim Iltneram pieder 24,08% no AS MADARA Cosmetics kopējā akciju skaita.

Ar saņemto paziņojumu var iepazīties šī ziņojuma pielikumā (1) un pielikumā (2).

--

AS Madara Cosmetics akcijas ir atļauts tirgot Nasdaq Baltic First North Market.

AS Madara Cosmetics sertificētais konsultants ir AS LHV Banka.