Paziņojums par nozīmīgas līdzdalības zaudēšanu

Iekšējā informācija, 22018-12-14 07:29 CET (GLOBE NEWSWIRE)

AS MADARA Cosmetics ir saņēmusi SIA Sustainable Investments paziņojumu par nozīmīgas līdzdalības zaudēšanu. Darījuma rezultātā SIA Sustainable Investments ir atsavinājusi visas tai piederošās AS MADARA Cosmetics akcijas.

Ar saņemto paziņojumu var iepazīties šī ziņojuma pielikumā.

--

AS Madara Cosmetics akcijas ir atļauts tirgot Nasdaq Baltic First North Market.

AS Madara Cosmetics sertificētais konsultants ir AS LHV Banka.