AS MADARA Cosmetics publicē ESG pārskatu

Iekšējā informācija, 2019-08-20 09:52 CEST

AS MADARA Cosmetics publicē ESG (vides, sociālās atbildības un pārvaldības) pārskatu par 2018. gadu. Šis pārskats ir brīvprātīga atskaite par uzņēmuma darbību vides, sociālās atbildības un uzņēmuma pārvaldības jomās. Vides kritēriji atspoguļo uzņēmuma darbības ilgtspējību attiecībā pret apkārtējo vidi, sociālie kritēriji atspoguļo attiecības starp uzņēmumu un tā ieinteresētajām pusēm (darbiniekiem, klientiem, piegādātājiem), pārvaldības kritēriji atspoguļo korporatīvās pārvaldības, finanšu atskaišu un akcionāru tiesību ievērošanu. Ziņojums var palīdzēt novērtēt uzņēmuma ilgtspēju un nākotnes izaugsmes iespējas ilgtermiņā.

Daži no AS MADARA Cosmetics ESG pārskata rādītājiem:

• 2018. gadā AS MADARA Cosmetics izstrādāja pirmo produktu augu plastmasas iepakojumā.
• AS MADARA Cosmetics izmantoja tikai 100% atjaunojamo elektroenerģiju.
• Izpilddirektora atalgojuma koeficients ir 1.67:1.
• Vairākums valdes locekļu ir sievietes.
• Personāla rotācijas koeficients ir aptuveni 4%.
• 2018. gadā AS MADARA Cosmetics atbalstīja 500 bezmaksas juridiskās vai psiholoģiskās konsultācijas cilvēku tirdzniecības upuriem un upuriem, kas cietuši no vardarbības ģimenē.

Ar detalizētu pārskatu iespējams iepazīties pielikumā (angļu valodā).

--

AS Madara Cosmetics akcijas ir atļauts tirgot Nasdaq Baltic First North Market.

AS Madara Cosmetics sertificētais konsultants ir AS LHV Banka.