Par darījumiem saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām

Iekšējā informācija, 2019-05-07 08:49 CEST

AS MADARA Cosmetics ir saņēmusi padomes priekšsēdētājas Zanes Tamanes paziņojumu par darījumiem ar uzņēmuma akcijām.

Ar saņemto paziņojumu var iepazīties šī ziņojuma pielikumā.

--

AS Madara Cosmetics akcijas ir atļauts tirgot Nasdaq Baltic First North Market.

AS Madara Cosmetics sertificētais konsultants ir AS LHV Banka.