AS MADARA Cosmetics aizvadījusi veiksmīgu trešo ceturksni

Iekšējā informācija, 2019-11-14 07:55 CET

Uzņēmuma konsolidētais (neauditētais) apgrozījums trešajā ceturksnī veido 2 675 tūkst.EUR, kas ir 16% pieaugums pret attiecīgo pagājušā gada periodu. Šī gada 9 mēnešu konsolidētais apgrozījums ir sasniedzis 8 266 tūkst.EUR, kas ir par nepilniem 19% vairāk kā 2018. gada 9 mēnešos.

Šī gada trešajā ceturksnī Latvijas pārdošanas apjoms ir pieaudzis par 5%, pārdošanas pieaugums Eiropas Savienības valstīs (bez Latvijas) sastāda 22%, savukārt pārdošanas apjoms ārpus Eiropas Savienības ir palielinājies par 5% salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn.

Trešais ceturksnis ir bijis stratēģiski nozīmīgs uzņēmuma darbībai, 26. septembrī uzņēmums aizsāka makeup produktu tirdzniecību un sagaida pozitīvu ietekmi uz finanšu rādītājiem turpmākajos periodos.

--

AS Madara Cosmetics akcijas ir atļauts tirgot Nasdaq Baltic First North Market.

AS Madara Cosmetics sertificētais konsultants ir AS LHV Banka.