Nerevidēts starpperiodu pārskats par 2019. gada 6 mēnešiem

Iekšējā informācija, 2019-08-28 07:27 CEST

AS MADARA Cosmetics publicē nerevidēto starpperiodu finanšu pārskatu par pirmajiem sešiem 2019. gada mēnešiem. Finanšu pārskats kopā ar vadības ziņojumu ir pieejams pielikumā (latviešu valodā).

--

AS Madara Cosmetics akcijas ir atļauts tirgot Nasdaq Baltic First North Market.

AS Madara Cosmetics sertificētais konsultants ir AS LHV Banka.