Par AS “MADARA Cosmetics” akciju dividendēm

Iekšējā informācija, 2019-05-30 08:26 CEST

2019. gada 11. jūnijs ir Ieraksta datums, uz kuru tiks fiksēts AS “MADARA Cosmetics” (MDARA, ISIN kods LV0000101624) akcionāru saraksts dividenžu saņemšanai.

Tādējādi 2019. gada 10. jūnijs ir Ex-datums, sākot ar šo datumu iegādātās akcijas, par kurām ir pieņemts lēmums izmaksāt dividendes par 2017. gadu, dividendes nesaņems.

AS “MADARA Cosmetics” 2019. gada 12. jūnijā veiks dividenžu izmaksu 0,12 EUR apmērā uz vienu akciju.

--

AS Madara Cosmetics akcijas ir atļauts tirgot Nasdaq Baltic First North Market.

AS Madara Cosmetics sertificētais konsultants ir AS LHV Banka.