AS MADARA Cosmetics vadības ziņojums par nerevidēto 2018. gada finanšu pārskatu

Iekšējā informācija, 2019-02-26 15:28 CET

AS MADARA Cosmetics publicē uzņēmuma vadības ziņojumu par nerevidēto 2018. gada finanšu pārskatu, ar kuru var iepazīties pielikumā (latviešu valodā).

--

AS Madara Cosmetics akcijas ir atļauts tirgot Nasdaq Baltic First North Market.

AS Madara Cosmetics sertificētais konsultants ir AS LHV Banka.