AS MADARA Cosmetics publicē ESG pārskatu

← visi investoru jaunumi

Iekšējā informācija, 2018-09-03 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE)

AS MADARA Cosmetics publicē ESG (vides, sociālās atbildības un pārvaldības) pārskatupar 2017. gadu. Šis pārskats ir brīvprātīga atskaite par uzņēmuma darbību vides, sociālās atbildības un uzņēmuma pārvaldības jomās. Vides kritēriji atspoguļo uzņēmuma darbības ilgtspējību attiecībā pret apkārtējo vidi, sociālie kritēriji atspoguļo attiecības starp uzņēmumu un tā ieinteresētajām pusēm (darbiniekiem, klientiem, piegādātājiem), pārvaldības kritēriji atspoguļo korporatīvās pārvaldības, finanšu atskaišu un akcionāru tiesību ievērošanu. Ziņojums var palīdzēt novērtēt uzņēmuma ilgtspēju un nākotnes izaugsmes iespējas ilgtermiņā.

Daži no AS MADARA Cosmetics ESG pārskata rādītājiem:

  • Enerģijas intensitāte uz 1 ražojamo produktu ir samazinājusies aptuveni par 1000 kJ, sasniedzot 1777 kJ uz produktu.
  • 2017. gadā atjaunojamās enerģijas intensitāte ir palielinājusies par 20pp salīdzinājumā ar 2016. gadu.
  • izpilddirektora atalgojuma koeficients ir 1.68:1.
  • Vairākums valdes locekļu ir sievietes.
  • Kadru mainības koeficients ir aptuveni 2%.
  • 2017. gadā AS MADARA Cosmetics atbalstīja 365 bezmaksas juridiskās vai psiholoģiskās konsultācijas cilvēku tirdzniecības upuriem un upuriem, kas cietuši no vardarbības ģimenē.

Ar detalizētu pārskatu iespējams iepazīties pielikumā (angļu valodā).

Pielikums: ESG REPORT, August 2018

--

AS Madara Cosmetics akcijas ir atļauts tirgot Nasdaq Baltic First North Market.

AS Madara Cosmetics sertificētais konsultants ir AS LHV Banka.