AS MADARA Cosmetics nerevidēts starpperiodu pārskats par 2018. gada 6 mēnešiem

← visi investoru jaunumi

Iekšējā informācija, 2018-08-24 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE)

AS MADARA Cosmetics publicē nerevidēto starpperiodu finanšu pārskatu par pirmajiem sešiem 2018. gada mēnešiem. Finanšu pārskats kopā ar vadības ziņojumu ir pieejams pielikumā (latviešu valodā).

Pielikums:
AS MADARA Cosmetics vadības ziņojums nerevidēts 6 2018.pdf


--

AS Madara Cosmetics akcijas ir atļauts tirgot Nasdaq Baltic First North Market.

AS Madara Cosmetics sertificētais konsultants ir AS LHV Banka.