PRECIZĒTS: AS MADARA Cosmetics nerevidēts starpperiodu pārskats par 2018. gada 6 mēnešiem

← visi investoru jaunumi

Iekšējā informācija, 2018-08-24 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE)

AS MADARA Cosmetics publicētajā 2018. gada 6 mēnešu finanšu pārskatā konsolidētajā bilancē pozīcijā “Pārējie ilgtermiņa aizdevumi un citi debitori” ir drukas kļūda un pareizā summa ir 70600 EUR (paskaidrojumos norādīta summa iepriekš publicētā pārskatā ir pareiza). Minētais labojums nerada nekādas izmaiņas iepriekš publicētā pārskata rezultātos. Koriģētais finanšu pārskats kopā ar vadības ziņojumu ir pieejams pielikumā (latviešu valodā).

Pielikums:
AS MADARA Cosmetics vadības ziņojums nerevidēts 6 2018.pdf


--

AS Madara Cosmetics akcijas ir atļauts tirgot Nasdaq Baltic First North Market.

AS Madara Cosmetics sertificētais konsultants ir AS LHV Banka.