Paziņojums par papildu jautājuma iekļaušanu AS “MADARA Cosmetics” 2018.gada 22.maija kārtējās akcionāru sapulces darba kārtībā

← visi investoru jaunumi

Iekšējā informācija, 2018-05-08 11:29 CEST (GLOBE NEWSWIRE)

AS “MADARA Cosmetics”, reģistrācijas numurs 40003844254, juridiskā adrese Zeltiņu iela 131, Mārupes novads, Mārupe, LV-2167, Latvija, valde paziņo, ka kārtējās akcionāru sapulces, kas notiks 2018.gada 22.maijā, darba kārtībā ir iekļauts šāds papildu jautājums:

4. Personāla opciju izlaišanas un ar to saistītās pamatkapitāla nosacītās palielināšanas apstiprināšana.

AS “MADARA Cosmetics” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2018.gada 22.maijā plkst. 12.00 Zeltiņu ielā 131, Mārupes novadā, Mārupē, LV-2167, Latvijā, AS “MADARA Cosmetics” telpās.

AS “MADARA Cosmetics” valde

--

AS Madara Cosmetics akcijas ir atļauts tirgot Nasdaq Baltic First North Market.

AS Madara Cosmetics sertificētais konsultants ir AS LHV Banka.