AS MADARA Cosmetics publicē auditētos 2017. gada pārskatus

← visi investoru jaunumi

Iekšējā informācija, 2018-05-10 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE)

AS MADARA Cosmetics publicē auditētos konsolidēto un nekonsolidēto gada pārskatus par 2017. gadu. Gada pārskati ir pieejami pielikumā (latviešu valodā).
MADARA Cosmetics konsolidētais gada pārskats 2017.pdf 
MADARA Cosmetics nekonsolidētais gada pārskats 2017.pdf

Pārskata gads ir noslēgts veiksmīgi – tas rezultējies virknē zīmīgu notikumu un stratēģiski svarīgu panākumu, radot pozitīvus apstākļus uzņēmuma turpmākajai attīstībai. 2017. gadā veiksmīgi turpinājām nostiprināt savu pozīciju kā viens no inovatīvākajiem sertificētas dabīgās kosmētikas ražotājiem Eiropā, pierādot, ka nozarē pastāv lielas iespējas inovācijām un izaugsmei.

Kā būtiskākais stratēģiskais panākums pārskata periodā ir uzņēmuma veiksmīgi realizētais akciju sākotnējo publisko piedāvājums (IPO) un akciju kotēšana Nasdaq Riga alternatīvajā tirgū First North.

2017. gadā AS MADARA Cosmetics ir veiksmīgi strādājusi iepriekšējos gados attīstītajos tirdzniecības kanālos un sasniegusi 26,28% konsolidētā apgrozījuma pieaugumu pret 2016. gadu. Līdz ar apgrozījuma pieaugumu ir pieaugusi arī konsolidētā pārskata peļņa, veidojot 1,25 miljonus EUR pēc nodokļiem, kas ir 55,16% pieaugums salīdzinot ar 2016. gadu. Peļņas pieaugums ir bijis straujāks par apgrozījuma pieaugumu un liecina par uzņēmuma darbības efektivitātes pieaugumu.

2017. gads bija pirmais pilnais darbības gads jaunajā ražotnē Zeltiņu ielā 131, Mārupē, kurā jaunais ražošanas process kļuvis ievērojami efektīvāks, palielinot bruto peļņas rentabilitāti no 56,7% 2016. gadā līdz 62,9%.

AS MADARA Cosmetics ražošanas kapacitāte ir pietiekoša, lai turpinātu izaugsmi līdzšinējā tempā.

--

AS Madara Cosmetics akcijas ir atļauts tirgot Nasdaq Baltic First North Market.

AS Madara Cosmetics sertificētais konsultants ir AS LHV Banka.