INFORMĀCIJA PAR AS MADARA COSMETICS SĀKOTNĒJĀ PUBLISKĀ PIEDĀVĀJUMA (TURPMĀK IPO) REZULTĀTIEM

10.11.2017.

Iekšējā informācija, 2017-11-10 15:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Apkopojot informāciju par IPO pieprasījumu un akciju piešķiršanu, sniedzam sekojošu informāciju:

Pieprasījums

 • Kopējais IPO pieprasītais akciju apjoms veidoja 1228037 akcijas, kas ir 255% no kopējā IPO piedāvāto akciju skaita, ar šādu sadalījumu pa valstīm:
  - Latvija 8.5%
  - Igaunija 40.5%
  - Somija 40.7%
  - citas valstis 10.3%
 • Pieprasītais apjoms pa investoru tipiem veidoja šādu sadalījumu:
  - privātie 27.9%
  - institucionālie 35.5%
  - stratēģiskie 36.6%
 • Kopumā IPO tika saņemti 749 pieprasījumi, no kuriem 53% ir Latvijas pieprasījumi, 46% ir Igaunijas pieprasījumi un 1% no citām valstīm.

Piešķiršana

 • 88% no privāto investoru pieprasījumiem akcijas tika piešķirtas pilnā apmērā
 • 91% no 396 Latvijas pieprasījumiem akcijas tika piešķirtas pilnā apmērā
 • IPO piešķirtās akcijas pa investoru tipiem veido šādu sadalījumu:
  - privātie 24%
  - institucionālie 34%
  - stratēģiskie 42%

IPO rezultātā ar 6% no kopējā AS MADARA Cosmetics akciju skaita ir pievienojies stratēģiskais investors Oy Transmeri Group AB, kas ir AS MADARA Cosmetics produktu izplatītājs uzņēmuma pašreiz lielākajā eksporta tirgū Somijā. Oy Transmeri Group AB pievienošanās kā akcionāram ir vērtējama kā pozitīvs notikums turpmākai ciešākai sadarbībai un izaugsmes veicināšanai Somijas tirgū.


Visi AS MADARA Cosmetics investoru jaunumi